Forskning: Smerter og spasticitet

Tekst: Sven Robert Andresen

I et Ph.d.-studie vil Sven Robert Andresen, der er MD, Ph.d.-student på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, se nærmere på reducering af smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede, bl.a. med det medicinske kosttilskud, Normast.

I dagens samfund oplever vi en højere og højere grad af opmærksomhed omkring fænomenet smerte*, hvor kampen og forsøg på at behandle smerter af forskellig oprindelse er intensiveret.

Akutte og kroniske

Smerter kan deles ind i akutte og kroniske smerter. De akutte smerter er pludseligt opståede smerter, som regel i forbindelse med en skade eller operation. De kroniske smerter kan igen inddeles i maligne (ondartede) smerter, som ses hos cancerpatienter, og non-maligne smerter, hvilket er smerter som varer længere, end man skulle forvente. De non-maligne kan igen opdeles i nociceptive smerter (der opstår fra de faktiske eller truende skader på ikke-nerve væv) og neuropatiske smerter (forårsaget af en læsion eller sygdom i nervesystemet).

Smerter og spasticitet

Neuropatiske smerter, dysæstesier (ubehagelige føleforstyrrelser) efter en rygmarvsskade er ofte invaliderende og vedvarende. Smerterne ledsages ofte af øget følsomhed for smertefulde stimuli (hyperalgesia) og smerte fremkaldt af let berøring (allodynia), og smerterne er ofte svære at behandle.
De lægemidler, der i kontrollerede studier er vist at kunne lindre disse smerter, lindrer kun smerterne delvist og langtfra hos alle patienter.
En anden, vedvarende følge efter en rygmarvsskade er spasticitet/spasmer (abnorme ufrivillige bevægelser/spjæt og stivhed). Spasticitet gør, at patientens daglige gøremål nogle dage kan være svære at gennemføre, da man til tider kan være immobil, som eksempel kan det at forflytte sig være svært at udføre.
Både de neuropatiske smerter og føleforstyrrelser samt de ufrivillige bevægelser/stivhed kan forværres, når nervesystemet irriteres i form af fx urinvejsinfektion, blæresten, forstoppelse, smerte og længere tids immobilisation.

Medicinsk kosttilskud

Palmitoylethanolamide (PEA), som er det aktive stof i Normast, er en fedtsyre, som produceres i mange forskellige typer celler i kroppen. Normast er et medicinsk kosttilskud, som er lavet af Epitech i Italien og  godkendt til brug i hele EU inklusiv Danmark. Normast er foreslået at reducere smerter, dvs. både perifere (i hud og ekstremiteter) og centrale smerter (rygmarv), samt spasticitet ved nogle sygdomme.
Man ved ikke helt, hvordan Normast virker, men det menes bl.a. at forstærke virkningen af kroppens egne, hashlignende stoffer (endocannabinoider), at have en nervebeskyttende effekt og at kunne reducere betændelsestilstand og yderligere vævsødelæggelse i kroppen.
Normast kan muligvis lindre nervesmerter og spasticitet efter en rygmarvsskade, da studier på lignende tilstande har vist effekt, men foreløbig foreligger der ingen kontrollerede studier på patienter med rygmarvsskader. I et Ph.d.-studie vil jeg se nærmere på smerter og spasticitet.

* Smerte defineres af IASP (The International Association for the Study of Pain) som en ubehagelig, sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig vævsskade, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan oplevelse.

Workshop

Sven Robert Andresen afholder en workshop på RYKs og PTUs Forsknings- og Sundhedsdag i oktober på Vingsted Center. Her vil han fortælle om sin viden og sit studie om smerter og spasticitet.