Forskning: Skuldersmerter

Fra Syddansk Universitet havde RYK inviteret postdoc og fysioterapeut Camilla M. Larsen til at komme og fortælle om universitetets igangværende projekt om skulderskader og -smerter hos rygmarvsskadede. Deltagerne på senskadeseminaret fik et særligt indblik i processen bag projektet, som er det første af sin art i Danmark.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Formålet med projektet er at opbygge et solidt videnskabeligt grundlag for at videreudvikle og dokumentere kliniske anbefalinger for forebyggelse og behandling af skuldersmerter hos rygmarvsskadede, der benytter en manuelt drevet kørestol.
- Vi ved, at kørestolsbrugere på grund af overbelastning kan have op til tre gange så hyppige skulderproblemer som den almindelige befolkning, så projektet har stor berettigelse, fortalte Camilla M. Larsen og tilføjede, at problemerne er endnu større hos tetraplegikere.
Det var da også i kørestolsrugbyverdenen, hvor mange af spillerne er tetraplegikere, at behovet for at sætte fokus på skulderproblemer opstod.

Ny viden

Blandt nogle af deltagerne kunne der spores en lille skuffelse over, at Camillas indlæg ikke kom med nogen anbefalinger til træningsmæssige og forebyggende tiltag. Men projektet er jo blot lige påbegyndt. Andre fandt det interessant at få del i processen og se bag om et videnskabeligt projekt. Og det fik vi lov til. Camilla fortalte om hele processen med at oversætte et amerikansk spørgeskema til danske forhold, inden det blev brugbart for den danske målgruppe.
- Vi ved, at skuldersmerter kan forårsage nedsat mobilitet, funktionsniveau og selvstændighed, og der er peget på flere risikofaktorer som eksempelvis: rygmarvs skadestidspunkt, -skadesniveau, alder, omfang af vægtbærende aktiviteter/forflytninger, øvrige gentagne bevægelser, vægt, siddestilling og muskel-ubalance. Vi ved, at der kan opstå vævsforandringer i, afklemning og læsion af skuldersenerne samt hævelse i skulderens slimsæk. Det er skader, der sker over længere tid, og som kan have indvirkning på både helbred og livskvalitet, fortalte Camilla M. Larsen og tilføjede: - Men i litteraturen er der endnu ikke et klart overblik over årsagssammenhænge. Spørgsmålet er f.eks., hvornår aktivitet og træning er en beskyttende eller forværrende faktor for skulderen, og hvilken rolle muskelstyrke og -koordination omkring skulderen spiller i relation til udvikling/forebyggelse af skuldersmerter. Det er der meget lidt viden om.

Tre faser

Projektet er inddelt i tre faser. Når projektet er færdigt, vil der tegnes et billede af omfanget af skuldersmerter blandt personer med rygmarvsskade i Danmark, herunder hvordan skuldersmerter, aktivitetsniveau og livskvalitet hænger sammen, og dette vil dokumentere nødvendigheden af et større fokus på dette område.
Projektets anden fase vil vise, hvorfor nogle får skuldersmerter, mens andre ikke får, og hvordan muskel-styrke-balancen kan være sammenhængende med udvikling af skuldersmerter.
Den sidste del af projektet vil kritisk vurdere den tilgængelige litteratur og ud fra dette nå frem til anbefalinger for forebyggende og behandlende træningstiltag.

Indtil da må vi væbne os med tålmodighed og følge med på sidelinjen.

Projektet udføres i samarbejde med lektor, ph.d., fysioterapeut Birgit Juul-Kristensen, leder af Center for Forskning i Handicap og Bevægelse, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Bag forskningsprojektet står Syddansk Universitet i et samarbejde med University College Lillebælt og eksterne samarbejdspartnere.

BOKS

Projektet vil undervejs få brug for opbakning, bl.a. fra personer med rygmarvsskade, der melder sig som interesserede i at deltage i undersøgelserne. Annoncering vil bl.a. ske i kommende numre af RYK! magasin.