Forskning: Skuldersmerter

Skuldersmerter hos kørestolsbrugere
Syddansk Universitet går sammen med University College Lillebælt og eksterne samarbejdspartnere ind i forskningen af skulderskader og -smerter hos kørestolsbrugere.

Tekst: Tina Jensen

Når kørestolsbrugere dyrker idræt, lægges der en ekstra belastning på deres skuldre. Rigtig mange rygmarvsskadede atleter har eller får derfor skuldersmerter. Nu er der iværksat et spændende 3-årigt forskningsprojekt, hvor der sættes fokus på skuldersmerter. Formålet er bl.a. at skaffe dokumentation for, hvordan man kan forebygge og behandle skulderskader og -smerter hos kørestolsbrugere.
Bag forskningsprojektet står Syddansk Universitet i et samarbejde med University College Lillebælt og eksterne samarbejdspartnere, herunder DHIF og Institut for Idræt og Biomekanik (IOB).

Dokumentation mangler

Grundidéen bag projektet udsprang af et ønske fra DHIF om at få fokus på skuldersmerter hos kørestolsatleter, da det er en væsentlig hindring for deltagelse i fysisk træning.
Og netop dette er atleterne ikke alene om. Der er efterhånden en del, der tyder på, at skuldersmerter er et generelt problem blandt rygmarvsskadede i manuel kørestol, og at det ofte har konsekvenser for den daglige livsførelse og livskvalitet. Problemet er dog, at der mangler dokumentation for omfanget af skulderproblemer hos rygmarvsskadede, og derfor melder spørgsmålet sig ”Hvad kan man gøre ved dette?” Derfor dette projekt, som har titlen ‘Skuldersmerter hos manuelle kørestolsbrugere med rygmarvsskade – både sportsudøvende og ikke-sportsudøvende’.”

For første gang

Projektet er det første af sin art i Danmark. Det vil opbygge et solidt videnskabeligt grundlag for at videreudvikle og dokumentere kliniske anbefalinger for forebyggelse og behandling af skuldersmerter hos rygmarvsskadede, der benytter manuel kørestol. Det forventes, at resultaterne fra dette projekt vil få afgørende klinisk og praktisk betydning for kørestolsatleter, men bestemt også mere generelt for personer, der er kørestolsbrugere med andre diagnoser end rygmarvsskade.

Hvad skal der undersøges?

Projektet skal undersøge, hvor mange rygmarvsskadede i manuel kørestol der har skuldersmerter og smerternes indvirkning på skulderfunktion og livskvalitet. Endvidere er det formålet at undersøge den muskulære aktivitet og funktionelle niveau omkring skulderen og overkroppen hos kørestolsatleter inden for rugbysporten. Disse er primært tetraplegikere, og der undersøges i forhold til både dem med og uden skuldersmerter for at kunne beskrive eventuelle bagvedliggende mekanismer, der kan forklare, hvorfor nogle får smerter, og andre ikke får. Endelig er formålet systematisk at gennemgå den eksisterende videnskabelige litteratur omkring behandling og forebyggelse med henblik på at undersøge, hvilke anbefalinger der foreligger for nuværende i forhold til hvordan man kan forebygge og behandle disse skuldersmerter.
- Det er vores forventning, at vi vil blive klogere på, hvorfor kørestolsbrugerne får smerter. Dette vil give os yderligere viden om, hvordan der kan forebygges og behandles, fortæller Birgit Juul-Kristensen, der er lektor, ph.d. og fysioterapeut på Syddansk Universitet.

Indledende stadie

Projektet er på et indledende stadie, hvilket betyder, at man lige nu søger fondsmidler til det store tre-årige projekt.
- Vi mangler videnskabelig dokumentation for, hvor udbredt og hvor alvorligt det er for kørestolsbrugere at have skuldersmerter, forklarer Birgit Juul-Kristensen.
Lige nu arbejdes der på at oversætte og kulturelt tilpasse et spørgeskema, som en del af flere spørgeskemaer, der skal anvendes til at undersøge omfanget af skuldersmerter og disses indflydelse på den enkeltes liv. Spørgeskemaundersøgelsen forventes påbegyndt i første halvår af 2015.
- Vi håber meget på en stor og engageret deltagelse i projektet fra personer med en rygmarvsskade. For jo flere, der deltager, jo mere information kan der indgå i projektet, og jo mere brugbar viden kommer der ud af det, fortæller ph.d., postdoc. og fysioterapeut Camilla Marie Larsen, der er leder af projektet.
- Videre er planen, at vi med vores faciliteter på Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), bl.a. vil foretage målinger af muskelstyrke og muskelaktivitet, analysere skulderens bevægelser med forskellige målesystemer (elektromagnetisme og video kameraer) samt benytte ultralydsscanninger.

Projektet ledes og udføres primært af post.doc., ph.d. og fysioterapeut Camilla Marie Larsen i samarbejde med lektor, ph.d., fysioterapeut og leder af Center for Forskning i Handicap og Bevægelsesfremme Birgit Juul-Kristensen.

Camilla Marie Larsen er videnskabelig medarbejder i Forskningsenheden i Området for Sundhedsuddannelser, University College Lillebælt, Odense. Begge er tilknyttet forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet.

Der er produceret en flot video om projektet, som man kan se på youtube.com. Søg på ”Kørestolsbrugere er i øget risiko for skulderskader”.