Forskning: senskader, den brede pensel

RYKs efterårsseminar blev indledt med den brede pensel ført af overlæge Birgitte Hansen fra Klinik for Rygmarvsskader. Hun lod det være op til deltagerne at vælge blandt de velkendte senskader. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Birgitte Hansen er til daglig ansat som overlæge på Klinik for Rygmarvsskader, herunder også ambulatoriet på Glostrup Sygehus. Her ser hun dagligt de komplikationer og senskader, som patienterne med rygmarvsskader kommer med.
På seminaret præsenterede hun de mest velkendte: blære/nyre – hjerte/kar – skuldre – tarm – tryksår – osteoporose, og blandt dem skulle deltagerne vælge, hvilke Birgitte Hansen skulle pensle ud.

Penselstrøg

Det første valg faldt på osteoporose, eller knogleskørhed på dansk, som vi har en væsentlig øget risiko for at få.
- Risiko for benbrud i underben og lårben er 23 gange større end hos ikke-rygmarvsskadede. Vidste I, at osteoporose kan have større indflydelse på det sociale liv end f.eks. diabetes? Det er tankevækkende.
På spørgsmålet om, hvordan man kan diagnosticere osteoporose, svarede Birgitte Hansen:
- Det kan man med en knoglemineralscanning, hvorefter man kan iværksætte behandling.
Og der skal kalk, sol og D-vitaminer til, forklarede Birgitte Hansen, der anbefaler et dagligt kosttilskud af kalk og D-vitamin.
- Husk på, at vi også bliver dårligere med alderen til at optage f.eks. kalk. Er man over 60 år, skal man have 50 % mere kalktilskud.

Et penselstrøg mere

Valget af næste senskade blev tarm. Og forståeligt, mente Birgitte Hansen, der i ambulatoriet møder mange kontrolpatienter, hvor tarmproblemer fylder meget.
- Tarmfunktionen bliver sløv med tiden, men en acceptabel tid til at tømme tarm bør ikke være mere end 30 minutter. Tager det længere tid, bør man overveje andre metoder.
Birgitte Hansen kom omkring skyllemetoden, analirrigation og stomi. I forbindelse med stomi var hun opmærksom på, at det kan være en udfordring, at en stomioperation hos rygmarvsskadede ikke er knyttet til et specialafsnit, men foretages på nærmeste lokalsygehus.
- Her har de ikke nødvendigvis den forståelse og indsigt i rygmarvsskadedes daglige udfordringer.
Der blev stillet spørgsmål til, om brug af Klyx kan være skadelig ved mange års brug.
- Nej, det er ikke dokumenteret.
På spørgsmålet, om analirrigation har indflydelse på optagelsen af næringsstoffer, var svaret også nej.

Flere penselstrøg

Dernæst kom turen til blæren.
- Efter 45 år ser man moderat nedsat nyrefunktion hos 58 % og svært nedsat nyrefunktion hos 29 %. Derfor er det så vigtigt at få kontrolundersøgelser af nyrerne, forklarede Birgitte Hansen.
Penslen fløj videre til forhøjet blodtryk. Ingen tvivl om, at motion, bevægelse og vægt har afgørende betydning for blodtrykket. Og Birgittes budskab var knap så feterende i denne søde juletid:
- Rygmarvsskadedes BMI (Body Mass Index) bør være 15-20 % mindre end normalbefolkningens. Vægtmæssigt betyder det for paraplegikere 7,5 % (ca. 5 kg) mindre end normalvægt og for tetraplegikere 12,5 % (ca. 8 kg) mindre end normalvægt.
Og skuldre, det er noget sart noget, fastslog Birgitte Hansen.
- Det er godt at tænke sig om og indse, at hjælpemidler er en god aflastning. Den proces kan nogle så bruge flere år på. Og det skal heller ikke være nemt, for samtidig skal vi bevæge os.
Afslutningsvis citerede Birgitte Hansen et velkendt citat af Jim Roth: ”Take care of your body. It is the only place you have to live in”.

Tip:

Dagligt anbefales 35 mikrogram D-vitamin og 1.000 milligram kalk til forebyggelse af osteoporose.