Forskning: rygmarvskader, hvem, hvor mange

En ny gruppe rygmarvsskadede

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade har man set nærmere på forandringen af gruppen af ny-tilskadekomne rygmarvsskadede gennem de seneste 22 år. Resultatet peger på en nødvendig reorganisering af tilrettelæggelsen af rehabiliteringen.

Tekst: Bodil Bjørnshave Noe

For at kunne forebygge, behandle og rehabilitere ny-tilskadekomne rygmarvsskadede har vi brug for at vide, hvor mange der årligt pådrager sig en traumatisk henholdsvis non-traumatisk rygmarvsskade.
For at finde svar på det ansøgte vi Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet om tilladelse til at indhente oplysninger om årsag og sværhedsgrad af skade samt alder på skadestidspunktet på de ca. 1.200 personer, der har været indlagt på VCR de seneste 22 år fra 1990 til 2012.
Vi fandt, at ud af de 1.200 personer har 691 personer en traumatisk rygmarvsskade. Det er denne gruppe, som vi i første omgang har analyseret data på.

Stabilt tal på traumatisk skadede

Vi fandt, at der er ca. 10 nye rygmarvsskadede pr. million indbyggere pr. år. Det vil sige omkring 50 nye i Danmark pr. år. Professor Fin Biering Sørensen m.fl. har tidligere set på udviklingen af rygmarvsskader i perioden fra 1975 til 1984 baseret på data fra Afdeling for Rygmarvsskader. Dengang var det ca. 9 nye pr. million indbyggere i Danmark. Med de nye resultater fra VCR ved vi nu, at antallet af nye med traumatisk skade har været nogenlunde stabilt i Danmark fra 1975 til 2012.
Vi mangler viden om de non-traumatiske rygmarvsskadede. Den forskning venter forude.

Væsentlig forandring

Tabellen viser udviklingen i traumatisk rygmarvsskade over tid fordelt på tidsperioder.
Det, vi finder væsentligt, er, at det årligt er nogenlunde samme antal, men at alderen på skadestidspunktet er stigende, og at der er færre under 30 år, der i dag kommer til skade. Der er ikke sket ændringer i fordelingen af mænd og kvinder. Det er fortsat ca. fire mænd, der kommer til skade, for hver kvinde.
Der er sket det glædelige over tid, at procentdelen, der kommer til skade i trafikken, er faldende. Det kan se ud som om, at trafikforebyggelse har slået igennem blandt de unge. Det er godt. Sportsrelaterede ulykker har varieret uden stigende eller faldende tendens. Det er væsentligt at vide, at flere kommer til skade ved fald, og at skaden resulterer i en inkomplet tetraplegi. 

Nye udfordringer

De nye udfordringer bliver et stigende antal ældre, et stigende antal faldrelaterede skader, og et stigende antal personer med inkomplet tetraplegi. Det er vigtig viden for VCR, der skal tilpasse behandling og rehabilitering til de patienter, der er.
Rehabiliteringen skal i dag således tilpasses ældre patienter med en inkomplet tetraplegi modsat tidligere, hvor der var flere unge patienter med en komplet paraplegi. Dette falder sammen med, at der i sundhedsvæsenet er en generel tendens til kortere indlæggelse. Det kan betyde, at flere ældre med en inkomplet tetraplegi udskrives længe før, at de har opnået deres optimale funktionsniveau. Det stiller nye krav til den rygmarvsskadede, dennes familie og netværk samt VCR og det kommunale system. 

Reorganisering af rehabilitering

Resultatet af VCR’s undersøgelse peger således på, at årsag til skaden, alder på skadestidspunkt og sværhedsgrad af skaden skal medtænkes i organisering af rehabiliteringen på VCR og medtænkes ved overgangen fra VCR til eget hjem og kommune.
Flere ældre med høje skader relateret til fald får også betydning for rehabiliteringen på tværs af sektorer. Det kan indebære reorganisering og nye måder for samarbejde på tværs af sektorer.
Det vil fremtidens forskning kunne bidrage med viden om.

Bodil Bjørnshave Noe er sygeplejerske og adjunkt i sygeplejevidenskab. Hun er ansat i en forskerstilling på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

 

FAKTA

- om traumatisk betingede rygmarvsskader

Antallet af nyskadede er lavt i Danmark (10.2/million/år)

Alder på skadestidspunkt er steget

Andelen af transportrelaterede skader er faldende

Andelen af faldrelaterede skader er steget

Andelen af inkomplet tetraplegi er steget