Forskning: Rygmarvsimplantat

Tilbud om rygmarvsimplantat

Otte danskere har nu mulighed for at deltage i et stort svensk-finsk-dansk forskningsprojekt om reparation af rygmarvsskade. Interesserede paraplegikere kan melde sig.

Tekst: Viggo Rasmussen

For første gang nogensinde tilbydes rygmarvsskade i Danmark rygmarvsimplantat i et kontrolleret forsøg, der skal forbedre funktionen og livskvaliteten.
Det svenske biofarmaceutiske selskab BioArctic Neuroscience AB udvikler en ny behandling af komplet rygmarvsskade. Projektet modtog i december ikke mindre end 6,4 millioner euro fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram til at udføre kliniske forsøg på personer med en komplet rygmarvsskade. BioArctic investerer yderligere knap 5,2 millioner euro i projektet.

Hemmelig device

Omdrejningspunktet er et rygmarvsimplantat på få centimeter lavet af et hemmeligt (men godkendt) materiale, der nedbrydes af kroppen efter tre-fire uger. På det tidspunkt skulle nervetrådene allerede være genetableret. Sådan er det gået i dyreforsøg med rygmarvsskadede rotter, der fik bevægelse i benene, og genskabte blærekontrollen.
Den nedbrydelige device kombineres med en særlig vækstfaktor, der fremmer væksten af nervetråde i rygmarven. Ligesom vi i RYK! nr. 4-2014 skrev om lovende forsøg med næseceller som ’nøgle’ til at genetablere nerveforbindelsen, bruger svenskerne også perifere nervestykker fra forsøgspersonen selve til at understøtte væksten af regenererende nervetråde henover læsionsstedet.
Implantatet bliver lavet i 60 forskellige størrelser. For præcis hvilken radius og længde implantatet skal have, ved man først, når der er åbnet til personens rygmarv. Derefter vokser nervetrådene gennem 12 kanaler, der så at sige gennemborer implantatet.
Produktet er udviklet i samarbejde med Karolinska Instituttet i Stockholm, Elos Medtech, Ångström laboratorier på Uppsala Universitet og Protein Sciences i USA, som udvikler vækstfaktor.

Kontrollerede forsøg

Fin Biering-Sørensen, der er professor i neurorehabilitering med fokus på rygmarvsskader på Rigshospitalet og Glostrup Hospital ser med usædvanlig optimisme frem til at samarbejde om projektet:
- Altafgørende er, at der er tale om kontrollerede forsøg efter videnskabsetiske principper. To ud af tre forsøgspersoner får et implantat mens én udgør kontrol. Det er nødvendigt for at sikre et videnskabeligt studium. Efter forsøgsperioden får kontrolgruppen også tilbudt operation, såfremt denne har vist sig at have effekt.
I alt 27 personer med komplet lammelse efter en traumatisk skade kan deltage – 11 fra Sverige og otte fra henholdsvis Finland og Danmark. Altså fire fra Vestdanmark og fire fra Østdanmark.
Kun paraplegikere med læsion svarende til niveauer T2-T11 har mulighed for at melde sig. Forsøget omfatter ikke tetraplegikere, da man ikke vil risikere at forværre funktionstabet ved et indgreb i halsrygmarven.

Intensiv træning

- Alle forsøgspersoner skal acceptere forskellige neurofysiologiske undersøgelser og skanninger. Og efter operationen forpligter man sig til 18 måneders intensiv træning tre gange om ugen i en gangrobot, siger Fin Biering-Sørensen. Med et forventningsfuldt glimt i øjet tilføjer han:
- Jeg håber for alle parter, at metoden vil komme vores ’kunder’ til gavn – men er nødt til at sige, at jeg lover ikke noget, før jeg ser det endelig resultat.
Operationerne kommer til at foregå på Neurokirurgisk Klinik på Karolinska Universitetshospital, mens træningen foregår ambulant i samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg, Hvidovre Hospital og Afdelingen for Rygmarvsskader i Glostrup/Hornbæk.

Afhængig af resultatet regner BioArctic med, at det ’medicintekniske produkt’ kommer på markedet inden 2020, og vil således blive et behandlingstilbud til alle nye traumatiske skader efter fire-fem år.


Kriterier for at deltage i forsøget:

  • Rygmarvsskade opstået ved en ulykke – ikke sygdom
  • Komplet rygmarvsskade med læsion svarende til T2-T11
  • Fire til 48 måneder efter skaden
  • Alder 18-65 år
  • 18 måneders intensiv træning i gangrobot

Interesserede forsøgspersoner kan i 2015 og de næste par år melde sig til:

Østdanmark: Professor Fin Biering-Sørensen, tlf. 38631910

Vestdanmark: Overlæge Rikke Middelhede Hansen, tlf. 78446150