Forskning: Nervesmerter

FORSØGSPERSONER SØGES

Vi søger patienter med nervesmerter efter rygmarvsskade til deltagelse i et videnskabeligt forsøg, hvori indgår mindst 66 rygmarvsskadede.

Protokol nummer NORMAST-2013

Formål og baggrund

Normast er en fedtsyre, som findes overalt i kroppen. Normast er foreslået at reducere smerter samt spasticitet ved nogle sygdomme. Man ved ikke helt, hvordan Normast virker, men det menes bl.a. at forstærke virkningen af kroppens egne, hashlignende stoffer, endocannabinoider.

Metoder

Efter du har været i kontakt med os, laves en lægelig vurdering om, hvorvidt du er kvalificeret til at indgå i studiet eller ej.
Ved første besøg informeres du om forsøget, der laves almindelig og neurologisk undersøgelse og lægen vurderer, om du opfylder alle kriterier for forsøget. Efter en uge behandles du tilfældigt med enten Normast eller placebo (uvirksomt stof) i en periode af 12 ugers varighed. Normast og uvirksomt stof gives som ultra-mikroniseret sublingualt granulat, der skal lægges under tungen. Du skal udfylde en smerte-, spasticitets- og søvndagbog under hele forsøget, og du skal aflægge i alt 3-4 besøg på Vestdansk Center for Rygmarvsskade eller Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk/Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, Købehavn, hvor vi vil vurdere dine smerter og spasticitet, undersøge din følesans, og du skal udfylde nogle spørgeskemaer om dine smerter/spasticitet og din livskvalitet.

Bivirkninger

Efter behandling af ca. 1.000.000 patienter og ved indtagelse af ca. 40 mill. doser med PEA (Normast) er der ikke rapporteret nogen bivirkninger. Såfremt der skulle opstå bivirkninger, og disse bliver for udtalte, stoppes behandlingen.

Dine kørselsudgifter i forbindelse med forsøget vil blive dækket efter gældende takster.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere, bedes du kontakte læge Sven Robert Andresen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Regionshospitalet Viborg på tlf. 78 44 61 56 eller 78 44 61 50 eller mail: sven.robert.andresen@midt.rm.dk