Forskning: Nervecelledød

Forskning i nervecelledød

Tekst: Bente Ovesen og Viggo Rasmussen

RYK-støttet forskning afslører nye detaljer om skadesmekanismerne efter rygmarvslæsioner.

Et treårigt ph.d.-projekt om forsinket nervecelledød efter en traumatisk rygmarvsskade nærmer sig sin afslutning. Projektet har været støttet af RYK og fonde med en kvart million og har flere gange været omtalt her i RYK! magasin.

Museforsøg

Bag projektet står lektor Kate Lambertsen på Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, og det udføres af ph.d.-studerende Ditte Ellman. Ditte har lavet en række undersøgelser af forskellige stoffers betydning for nervecelledød i museforsøg. Studierne giver nu nye potentielle mål for fremtidig farmakologisk behandling efter en rygmarvslæsion.

Målrettet forskning

RYK finder det overordentlig vigtigt at man bygger videre på Dittes resultater i landets førende forskningsmiljø på dette felt på Neurobiologisk Forskning på SDU. Der er brug for mere målrettet klinisk forskning i, hvilke celletyper der udskiller Tumor nekrosis faktor (TNF er et signalprotein, der er aktivt i den inflammatoriske proces). Og det er af afgørende betydning, at det foregår i et veludbygget samarbejde med internationale kapaciteter på Miami Project to Cure Paralysis ved dr. Roberta Brambillas laboratorie.
RYK støtter derfor aktivt op om en postdocansøgning til Ditte. Vi har et begrundet håb om, at en postdoc kan bibringe helt ny viden om forsinket nervecelledød, som med tiden kan minimere omfanget af lammelser efter en rygmarvsskade. I realiteten kan det betyde forskellen mellem at blive afhængig af kørestol og at nøjes med en stok/rollator, eller måske blive mere eller mindre normalt gående. Eller det kan forhindre en total lammelse af blære og tarm blandt de ca. 175 danskere, som hvert år får svære lammelser og bliver afhængig af omkostningstung personlig assistance og hjælpemidler. 

FAKTA

Forskning i forsinket nervecelledød på Neurobiologisk Forskning på SDU. I en musemodel har man undersøgt:

  • Effekten af mangel på signalmolekylet nuklear faktor kappa B i neuroner
  • Effekten af mangel på TNF i mesodermalt deriverede celler
  • Genetisk fjernelse af den opløselige form af TNF
  • Reduceret niveau af en subtype af natrium-kaliumpumpen, især i en type støtteceller i hjernen og rygmarven, efter en moderat rygmarvsskade i mus.

Foruden støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fond, A. P. Møllers Fond til Lægevidenskabens Fremme via RYK samt den schweiziske fond IFP/IRP er projektet finansieret af Carlsbergfondet samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet og PUMPkin, centret på Aarhus Universitet.

Projektet er udført på Syddansk Universitet af Lektor Kate Lambertsen og ph.d.-studerende Ditte Ellman, og der er undervejs samarbejdet med lektor Karin Lykke-Hartmann, PUMPkin på Aarhus Universitet;  dr. Roberta Brambilla, The Miami Project to Cure Paralysis; og dr. John R. Bethea, Drexel University (tidligere The Miami Project to Cure Paralysis).

Ph.d.-projektet blev afleveret i april og forsvares formentlig til august. Alle medlemmer af RYK er velkomne til at lytte med på dagen, så hold øje med ryk.dk og Facebook. Resultaterne vil blive nærmere omtalt i RYK! magasin efter forsvaret.