Forskning - nervecelledød

Nyt om forskning i forsinket nervecelledød

Gå-Johnny gruppen har besøgt Ph.D. studerende Ditte Elman, og lektor Kate Lambertsen på Syddansk Universitet. De forsker i forsinket nervecelledød efter rygmarvsskade og Gå-Johnny har været med til at skaffe økonomiske midler til at gøre dette studie muligt.
Man ved, at celler omkring en skade på rygmarven efterfølgende tager skade, og Ditte og Kates studie går ud på at få en bedre forståelse af mekanismerne med henblik på at mindske følgevirkningerne af en rygmarvsskade.
Én af deres teorier er, at man kan mindske skaden og forbedre funktionen efter skaden ved at hæmme nogle bestemte signalstoffer. Dette testes på forskellige prøver af hjerneceller fra mus, og foreløbige resultater tyder på, at teorien holder stik. Men der skal laves flere forsøg for at bekræfte denne teori, og efterfølgende skal samme teori afprøves på rygmarvsskadede mus.
Et andet delforsøg i deres forskning går ud på at undersøge, hvilke typer stoffer der fungerer bedst til at hæmme disse signalstoffer, samtidig med at de har færrest bivirkninger. Effekten af samme typer stoffer undersøges i øvrigt på sklerosepatienter, og der er store forventninger til stofferne blandt forskerne.
Et tredje studie peger på, at man ved at aktivere en bestemt type celler omkring nervecellerne kan fremme dannelsen af de celler, som danner fedtskeder omkring nerverne og dermed skaber bedre betingelser for reparation.
Alt dette er små skridt videre på vej til at mindske skaderne efter en rygmarvsskade. Gå-Johnny følger denne forskning tæt, og vi vil bringe nyt i RYK!.

MB