Forskning - multiresistente bakterier

Nyt stof til multiresistente bakterier

I de senere år er virkningen af antibiotika faldet drastisk, fordi bakterierne i stigende omfang udvikler resistens. I dag florerer der mange steder i verden bakterier, som er modstandsdygtige over for næsten alle kendte antibiotika. Alene i Europa dør årligt flere end 25.000 mennesker af infektioner med multiresistente bakterier.
– Det er lykkedes os at fremstille og karakterisere et meget stabilt stof, som dræber multiresistente bakterier særdeles hurtigt og effektivt. Det mest interessante er, at bakterierne angribes ved hjælp af en multifunktionel mekanisme, der nedsætter risikoen for resistensudvikling drastisk sammenlignet med traditionelt anvendt antibiotika, fortæller Rasmus Jahnsen, som har forsket i udviklingen af stoffer mod multiresistente bakterier på Institut for Lægemiddeldesign og FarmakologiDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Det nyudviklede stof hedder HDM-4, som står for Host Defense Peptidomimetic 4.
Forskerne har testet det nyudviklede stof på bakterieramt væv, og resultaterne viser, at stoffet besidder en række egenskaber, der er særdeles attraktive i forbindelse med en mulig udvikling af ny antibiotika:
– Det er det første skridt på den lange vej til udvikling af et nyt lægemiddel… Hvis vi opnår de samme resultater i dyremodeller, står vi med en potentiel sensation, siger Rasmus Jahnsen.

Resultaterne er opnået i et samarbejde mellem Københavns Universitet og University of British Columbia i Canada og offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Chemistry & Biology.