Forskning - hjertekarsygdomme

Forhøjet risiko for hjertekarsygdomme

I dag lever vi længere med en rygmarvsskade, ​​men vi rammes samtidig af livsstilssygdomme. En svensk afhandling viser, at risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme er mere almindeligt blandt mennesker med en rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman

I en afhandling fra Umeå Universitet, hvor man gennemgik 213 svenskere med en rygmarvsskade, viste det sig, at der er en højere forekomst af risikofaktorer for hjertekarsygdom såsom for højt blodtryk og højt kolesteroltal.

Peter Edge, der er forfatter til afhandlingen, fandt, at størstedelen af ​​patienterne, uanset BMI og livvidde, havde mindst én risikomarkør for hjertekarsygdom, hvor for højt blodtryk og for højt kolesteroltal var meget almindeligt. Et flertal angav, at de var fysisk inaktive, og en stor procentdel svarede, at de havde smerter.

Siden midten af ​​1900-tallet er den langsigtede overlevelse blandt mennesker med rygmarvsskade steget markant, hvilket ofte betyder, at der tilstøder sekundære, sundhedsmæssige komplikationer. Man ved også, at det er hjertekarsygdomme, der er den hyppigste dødsårsag blandt rygmarvsskadede. Smerter, depression og angst er andre, almindelige sundhedsmæssige komplikationer, som igen kan være relateret til hjertekarsygdom.

Peter Edge påpeger, at den høje frekvens af risikofaktorer for hjertekarsygdomme blandt rygmarvsskadede viser en sårbarhed og en kompleksitet, der nødvendiggør et stort behov for regelmæssig og livslang opfølgning. Han mener derfor, at der er behov for at videreudvikle nye metoder og strategier for at forebygge og undgå hjertekarsygdomme og ikke mindst, at rygmarvsskadede som patientgruppe bør overvåges og undersøges på specialiserede klinikker.

Peter Edge er fysioterapeut, har en kandidatgrad i idrætsmedicin og er specialist i neurologi. Han forsvarede sin afhandling i oktober sidste år; Ryggmärgsskador i Sverige - studier på kliniska uppföljningar, Umeå Universitet. Læs mere på umu.se