Forskning: Forsøg med Cannabis

Hvis godkendte, konventionelle lægemidler ikke lindrer, skal det i en fireårig forsøgsperiode være muligt for læger at udskrive cannabis i stedet. Det er essensen af et forslag, som sundhedsminister Sophie Løhde har forelagt for Folketingets sundhedsordførere.

I forsøget vil bl.a. rygmarvsskadede med smerter og spasmer kunne deltage, og det ser læge, ph.d. Sven Robert Andresen fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade positivt på, såfremt det udføres som et forskningsforsøg.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det har før været på tale i Folketinget, men nu lykkes det måske endelig at åbne for brug af cannabis til patienter med smerter, hvor godkendte, konventionelle lægemidler ikke lindrer. Det er sundhedsminister Sophie Løhde, der før sommeren forelagde et forslag for Folketingets sundhedsordførere om en forsøgsordning med cannabis inspireret af hollandsk model.

Flertal i Folketinget

Forslaget kommer, efter der har vist sig et flertal i Folketinget for at gøre det muligt på lovlig vis at bruge naturlig cannabis – enten i tørret form eller som olie – som medicin, skriver Information, der bragte nyheden om forsøget. Af forslaget fremgår det ifølge Information, at det bliver den enkelte læge, der tager ansvar for at indlede en behandling med naturlig cannabis. Selve udleveringen i forsøgsperioden skal landets apoteker stå for.

Bør udføres som forskningsforsøg

Ifølge Informations oplysninger har Lægemiddelstyrelsen – inspireret af bl.a. de hollandske erfaringer – oplistet en række lidelser, hvor cannabis kan komme på tale som lindrende medicin. Her finder man bl.a. spasmer og smerter i forbindelse med rygmarvsskader.
På Vestdansk Center for Rygmarvsskade har man fokus på cannabis som behandlingsform mod neuropatiske smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede. RYK! magasin har derfor spurgt læge, ph.d. Sven Robert Andresen om brugbarheden af det foreliggende forslag om et fireårigt forsøg:
- Evidens for brug af cannabis til smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede er begrænset, og der mangler viden om både kortvarige og langvarige bivirkninger. Forslaget bør derfor udføres tilnærmelsesvist som et forskningsforsøg, hvor der registreres virkning og bivirkninger samt føres tæt observation af patienten, fortæller Sven Robert Andresen og forsætter:
- Hvis det fireårige forsøg bliver lavet efter bestemte retningslinjer og etiske regler under afprøvningsperioden, vil det kunne bidrage til en bedre forståelse af og give os en større viden om cannabis som behandling hos rygmarvsskadede og de øvrige patientgrupper. Men det er vigtigt, at patientens sikkerhed altid sættes først i sådanne forsøg.

Et bidrag til ny viden

Sven Robert Andresen er dog ikke i tvivl om, at yderligere forskning i smerter og spasticitet er påkrævet:
- Følgetilstande som smerter og spasticitet (øget muskelstivhed og spasmer) er almindelige og invaliderende konsekvenser af en rygmarvsskade. Trods at vi i dag har flere behandlingsmuligheder end tidligere, er der fortsat mange, som ikke er tilstrækkeligt behandlet, hvilket igen medfører betydelig nedsat livskvalitet.
Sven Robert Andresen håber da også på øget viden til gavn for rygmarvsskadede, hvis forsøget gennemføres:
- I dag har vi beskeden viden om effekt af cannabis på smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede samt om cannabis’ bivirkninger. Specielt er man bekymret for bivirkninger ved længere tids brug af cannabis, og derfor er man tilbageholdende med at bruge det til kroniske tilstande som smerter og spasticitet. Med den korrekte monitorering kan forsøget give os tilgang til ny viden og bidrage til videre forskning og behandling, især forskning på cannabinoid behandling og udvikling af cannabinoide lægemidler med færre psykologiske bivirkninger.

Uklarheder om forsøget

Der er dog stadig en del praktiske udeståender, selv om der er en generel enighed mellem partierne, erfarer Information. Ordførerne efterspørger bl.a., hvor pengene skal komme fra, og hvor mange der skal bruges, hvor mange patienter der skal være omfattet af forsøget, størrelse af tilskud, og hvorfra den naturlige cannabis skal komme fra. Information skriver, at det langtfra er sikkert, at den ønskede mængde kan importeres fra Holland. Ud over Holland kan det være Canada, hvor adskillige firmaer har godkendelse til at fremstille og sælge tørret cannabis og cannabisolie.

 

Forventningen er, at ca. 1.500 patienter vil kunne komme ind under forsøgsordningen. Et forsøg, der anslås at komme til at koste ca. 20 millioner kr. årligt. Ordførerne vil se nærmere på forslagets gennemførelse efter sommer, når ministeriet er fremkommet med beregninger.

Blandt rygmarvsskadede udvikler 50-60 % neuropatiske smerter og 70 % spasticitet i løbet af de første 12 måneder efter rygmarvsskaden, og blandt dem er der mange, som har ufuldstændig lindring af deres symptomer på tilgængelig og anbefalet medicinsk behandling.