Forskelle i behandling

Tekst: Anders Andersen

Når behandlere udveksler erfaringer kommer forskellene
frem. Det er jo faktisk meningen med konferencer. Det skete
selvfølgelig også i Island. I modsætning til flere steder i udlandet,
tilbydes danske rygmarvsskadede i vidt omfang hele paletten
af behandlingsmuligheder. I USA kan man fx komme ud
for, at ens rehabiliteringscenter kun tilbyder en eller få operationstyper.
Derfor får man kun de tilbud, centret har, medmindre
man som patient søger og finder andre muligheder
på andre centre.
Men der er også forskelle i Danmark. Det var således en
stor og ny erkendelse for flere behandlere i Vestdanmark, da
de på en workshop blev præsenteret for den såkaldte frenicus-
pacemaker. Den kan hjælpe tetraplegikere med høje skader
at trække vejret uden respirator. For mange betyder det
en forbedret livskvalitet. Pacemakeren bliver indopereret, så
mellemgulvet bevæger sig. Det er ingen større operation.
(Operationen er omtalt i RYKs ”Para- og tetraplegi - håndbog
for rygmarvsskadede” side 46). Omvendt tilbydes vestdanskere,
og ikke østdanskere, kun visse blæreoperationer. Det
kom tydeligt frem på RYKs seminar om blæren i 2005. (Se
RYK! nr. 2, 2005, der også kan læses på ryk.dk).
Kan disse operationer være en hjælp for dig? Jeg kan kun
opfordre dig til at spørge lægerne på Hornbæk og Viborg om
mulighederne. Husk, vi har frit sygehusvalg!