Forsøg med cannabis fra 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabvis er på vej. Patienter med eksempelvis kræft, multipel sclerose eller rygmarvsskade kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Det ligger fast, efter at satspuljepartierne er blevet enige om en ny forsøgsordning. Se mere her