Formål

Såvel artikelsamling som folder henvender sig til både rygmarvsskadede og deres pårørende samt til ansatte inden for sundheds- og socialsektoren.


Fokus er på de problemstillinger, der er særlige for gående rygmarvsskadede. Det er ikke hensigten at beskrive problemstillinger, der er generelle for alle mennesker med rygmarvsskade.

 

Formålet er at:

  • formidle viden til rygmarvsskadede, således at de får forståelse for deres egen situation og mulighed for at opsøge den rette hjælp og behandling

  • formidle viden til pårørende, så de opnår forståelse for den rygmarvsskadedes situation og dermed bliver i stand til at hjælpe sig selv og den rygmarvsskadede

  • formidle viden til professionelle inden for sundheds- og socialområdet, således at de kan yde den optimale hjælp og behandling.

Håbet er, at dette materiale kan være med til at fjerne uvidenhed og den deraf følgende utryghed samt følelsen af at være alene, mærkelig og anderledes.