Foretræde i Socialudvalget.

Konkret og individuel vurdering: foretræde i Socialudvalget om kateterbevillinger.

Torsdag d. 20. april 2017 var Formand Helle Schmidt og Næstformand Mikkel Bundgaard til foretræde i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg. I forbindelse med revisionen af Lov om social service gjorde vi opmærksom på, at nogle kommuner ikke overholder loven ved at de ser bort fra at de ved ændringer af hjælpemiddelbevillinger er forpligtet til at lave en konkret individuel vurdering. Helt konkret er der en del af vores medlemmer i Københavns Kommune som har fået ændret deres kateterbevillinger.
Målet med foretrædet er få loven indskærpet, så der ved ændringer i bevillinger ALTID skal foretages en konkret individuel vurdering.

Vi pointerede vores enighed med lovens ord og intention om en konkret og individuel vurdering (§112). 
Karina Adsbøl (DF), medlem af udvalget ville høre hvordan vi mener at man kan undgå at kommuner omgås loven. Vi foreslog at indskærpe lovteksten med en formulering om at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering.
Carl Holst (V) mener at det er overflødigt at ændre en tekst hvor det i forvejen ret tydeligt fremgår, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering. Og det kan han for så vidt have ret i. Til gengæld mener han at man skal gøre det muligt at komme efter de kommuner der ikke overholder loven. Hvordan, kom han ikke nærmere ind på.
Troels Ravn (S), formand for udvalget sluttede af med at sige, at de vil tage vores kommentarer med i den videre behandling og fremhævede vores forslag om en skarpere formulering i lovteksten.
Udvalget har bedt Børne- og Socialminister Mai Mercado (C) at kommentere det oplæg som vi sendte til udvalgets medlemmer forud for foretrædet.

Aktuelt ved vi at ca. 300 kateterbrugere i Københavns Kommune har fået ændret deres bevilling. Vi kender til 23 kateterbrugere som har klaget til kommunen. 22 af dem har fået deres gamle bevilling igen og en er gået videre i en ankesag. Det viser, at man ikke skal være tilbageholdende med at klage over ændringen, hvis det nye kateter ikke fungerer så godt som det gamle.

Samtidig forsøger vi at få Københavns Kommune til at ændre deres ulovlige praksis. Vi har været i dialog med byrådspolitikere og prøver at få medier til at fortælle historien for at offentligheden kan få kendskab til situationen.
MB