Foretræde for adgang til valgsteder

Folketinget er for øjeblikket ved at behandle et lovforslag om god adgang til landets valgsteder. I lovforslaget er der lagt op til, at der blot skal være ét tilgængeligt valgsted i hver kommune, og det er for uambitiøst, mener PTU, der i januar fik foretræde hos Folketingets Kommunaludvalg. Lovforslaget bestemmer kun, at en vælger kan ansøge kommunen om lov til at flytte fra det anviste valgsted til et andet mere tilgængeligt valgsted i kommunen. Af hensyn til og respekt for det kommunale selvstyre er der intet krav om at forbedre tilgængeligheden til valgstederne, intet om registrering af tilgængeligheden, og ej heller noget om at benytte God Adgang til at afmærke og registrere graden af valgstedernes tilgængelighed. PTU roser den gode hensigt, men kritiserer det lave ambitionsniveau samt at lovforslaget er i strid med krav i Handicapkonventionen. Ved foretrædet foreslog PTU, at foreliggende lovforslag blev ændret, og at kommunerne pålægges indberetning. Læs mere på ptu.dk

BB