Forebyggelse: Sidder du godt

Tekst: Janke Bondam

Der er ikke én af os, der sidder ned, der ikke ved, at det er alfa og omega

at sidde ordentligt – ellers er det betaling ved kasse ët. At sidde ned

dagen lang sætter os i risikozonen for at udvikle tryksår, og de af os, der

allerede har været i landet med de dybe vævsskader ved, at den pris er

højt betalt. Nu er der gode råd at hente i brugerhåndbogen ”Sidder du

SIDDER DU GODT?

godt?”.

Ergoterapeut Helle Dreier har med

støtte fra TrygFonden udarbejdet en

29 sider lang brugerhåndbog i kunsten

at forebygge fysiske skader af at sidde. Tanken

med håndbogen er at ruste kørestolsbrugere

og eventuelle hjælpere til bedre at kunne tage

ansvar for, at ens krop ikke lider overlast af at

sidde. Fokus er sat på forebyggelse, så omdrej-

ningsaksen for Dreiers tekst er, at siddestillin-

gen skal være i top. Og hvornår er den så det?

Svaret hertil ligger i de to nøgleord: stabilitet

og trykfordeling.

Stabiliteten fås på den ene side ved at sørge

for, at stolen passer fuldstændig kropsnært

til bagdelen, og på den anden, at det tredje

støttepunkt – punktet, hvor rygsøjlen møder

bækkenet – positioneres således, at det sam-

men med de to sædeknogler udgør den stabile

base for siddestillingen.

Skelettet er en selvbærende konstruktion, der

med den rette, stabile base gør kropshold-

ningen ubesværet, og med holdningens

ubesværethed gør det bevægelserne friere og

nemmere. Og samtidig med den rette sidde-

pude, dens afstand til fodpladen og eventuelle

armlæn, sørges trykket for at være fordelt

videst muligt.

Den store synder i den forkerte siddestilling

er shear-kræfterne - [forskydningskræfter] –

der kan være med til at underminere vævet,

der ligger tættest på knoglerne, og når først

undermineringen får fat, begynder det at blive

rigtig farligt.

Håndbogen gennemgår således siddestil-

lingens centrale faktorer, for derefter at se

på forskellige faremomenter i forflytnings-

situationer, hvad enten det gælder manuelle

aktivstole, komfortstole eller el-stole, - om

man selv foretager forflytningerne eller får

hjælp via lift og hjælper. De af os, der har siddet længe nok til ikke at

skænke vores forflytninger eller siddestillinger

en eneste tanke, fordi de for længst er blevet

til blinde, mekaniske handlinger, kunne måske

nok alligevel få gavn af at læse håndbogen.

Den kan lige få én til at stoppe op og reflektere

over, om man måske er begyndt at hænge

lidt?, sidder lidt skævt?, sjusker noget med

forflytningerne?, kunne man ikke rette sig

bedre op?, etc. etc.

Og nybegyndere kan med fordel starte her, for

det kan ikke pointeres tydeligt nok, at det er

vigtigt at sidde ordentligt, så hvorfor ikke få

de gode vaner ind med det samme? Det er jo

uomtvisteligt ens eget ansvar, at man holder

sig fri af siddesår.