Forårsarrangementer: NY SERVICELOV - hvad betyder ændringerne for dig?

Hvad betyder revisionen af loven for vores medlemmer? Til at svare på det, har vi inviteret Jeppe Kerck­hoffs, der er afdelingschef i Dansk Han­dicap Forbund.

Dagen byder også på præsentation af ”Fritvalgsordningen – Coloplast” - et nyt tiltag i forbindelse med den kom­munale Frit­valgs­ordning på hjæl­pe­middelom­rådet. 

Programmet byder desuden på underholdning, middag og kaffe. Coloplast er vært ved arrangementerne.

Alle medlemmer modtager en indbydelse med posten med program og information om tilmelding. Hold øje med posten og her på hjemmesiden, hvor der kommer mere information.

Sæt kryds i kalenderen, hvor det holdes i din region:

Odense: torsdag den 15. marts.

Silkeborg: torsdag den 19. april

Sønderborg: torsdag den 24. maj

Ålborg: torsdag den 21. juni. Tilmelding og program her.

Høje Tåstrup: torsdag den 20. September