Folder

Som supplement til artikelsamlingen på ryk.dk er der udgivet en folder med overskriften ”Rygmarvsskadede med gangfunktion – udfordringer og muligheder”.

Folderen henvender sig til

  • rygmarvsskadede med gangfunktion

  • pårørende

  • praktiserende læger og andet personale i sundhedssektoren

  • sagsbehandlere

Giv folderen videre

Gående rygmarvsskadede består af en relativt lille gruppe mennesker med nogle behov og udfordringer, som f.eks. praktiserende læger og sagsbehandlere samt familie og venner ikke kan forventes at have kendskab til. Giv derfor gerne folderen til disse mennesker, så deres forudsætninger for at give den bedste hjælp og støtte forbedres.