Fleksjob

Borgernes henvendelser til DUKH omkring fleksjob er altovervejende spørgsmål omkring betingelserne for ret til fleksjob, dvs. at DUKHs rådgivning i de fleste sager sker, inden borgeren er tilkendt et fleksjob. I DUKH oplever vi generelt, at lovgrundlaget omkring fleksjob ikke er der, hvor der opstår de store problemstillinger. Vi oplever, at der hvor problemstillingerne opstår, er i kommunernes forvaltning af lovgivningen omkring inddragelse af borgeren jf. RTL § 4, kommunernes oplysning af sagerne jf. RTL § 10 og i kommunernes vejledningspligt jf. FVL § 7.

Læs mere herom i DUKHnyt nr. 8 om fleksjob