Familieliv

En rygmarvsskade rammer ikke kun den rygmarvsskadede selv. Den påvirker hele familien. Det kan både være psykisk, følelsesmæssigt og praktisk.

Det er vores erfaring, at der ikke altid er fokus på dette forhold.

Det kan være den rygmarvsskadede selv, der glemmer eller ikke har overskud til at tage sig af familien.

Det kan også være bevilgende myndigheder, der ikke har fokus på, at børn og partner kan være endog meget påvirkede af rygmarvsskaden på forskellig vis, og at det derfor kan være afgørende, at der bevilges den rette hjælp til den rygmarvsskadede og evt. til familien.

I menupunktet ”Min historie” illustreres, hvorledes familielivet kan være påvirket, og hvorledes den rette hjælp, f.eks. hjælpemidler og økonomisk støtte, kan betyde, at personer med rygmarvsskade kan have et ganske fint familieliv.

Menupunktet ”Fakta” giver et overblik over muligheder for hjælp og støtte.