Familiegruppen

Introduktion

At være en familie, hvor en eller flere har et handicap, kan til tider være udfordrende, men det kan hjælpe at mødes med andre i samme situation. I RYK satser vi på at tilbyde vores medlemmer denne mulighed på en sjov, hyggelig og social måde og for at stå for dette har RYK nedsat en familiegruppe.

Arbejdsopgaver:

  • at arrangere sjove, hyggelige og sociale arrangementer

  • at arrangere 1-2 arrangementer om året, henholdsvis vest og øst for Storebælt

  • at annoncere arrangementerne i RYK! Magasin, på ryk.dk, på vores Facebook-gruppe, i forbindelse med evt. udsendelser til RYKs medlemmer og i forbindelse med evt. RYK arrangementer som generalforsamling og sommerkurset

  • at samle op på arrangementerne, evaluere og overveje, hvad der kunne gøres bedre næste gang

  • at indsende notits eller lignende til RYK! Magasin efter, at et arrangement er blevet afholdt

  • at koordinere arbejdsindsatsen med relevante grupper

Arbejdsgruppen skal koordinere sit arbejde med RYKs bestyrelse. Derudover har arbejdsgruppen til opgave at være orienteret om Dansk Handicap Forbunds forældrenetværk og overveje, om RYK vil kunne drage fordel af eventuel koordinering. Arrangementerne må som udgangspunkt ikke koste noget for RYK. 

Forventet tidsforbrug:

Tidsforbruget er ret begrænset udover selve dagen, hvor arrangementet afholdes.

Optagelse i gruppen:

Gruppen vil gerne udvides med 1-2 medlemmer bosiddende vest for Storebælt. Du er velkommen til at kontakte tovholder for yderligere oplysninger om arbejdsgruppen. Er du interesseret i at deltage i arbejdsgruppen, kan du sende en mail til tovholder med oplysninger om dig selv, herunder lidt om dine ideer til arbejdet. Det er formelt RYKs bestyrelse, der nedsætter arbejdsgruppen, jf. bestyrelsens forretningsorden.

Nuværende medlemmer:

Kenneth Ørbæk, Sif Holst og Helle Vibeke Christensen.

Tovholder:

Helle Vibeke Christensen

tlf.: 40 40 29 72

mail: hellevibeke.christensen@gmail.com

Yderligere oplysninger:

Se RYKs aktivpolitik for yderligere oplysninger om arbejdet som aktiv i RYK herunder udbytte, forventninger, udvælgelsesprocedure m.m.

Tilbage til oversigten