Fakta

Foto: Louise Helmer Nielsen

Børn

Aflastning:Ann med sin søn

Hvis man har svært ved at magte sin opgave som forælder på grund af sin rygmarvsskade, kan kommunen muligvis bevilge aflastning til barnet/børnene.

Et ophold hos en aflastnings-/plejefamilie kan også være en mulighed i forbindelse med indlæggelse/genoptræningsophold. 

Hjælpeordning:

Der kan i visse tilfælde bevilges BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Hjælperen kan bl.a. løse praktiske opgaver i forbindelse med pasning af børn. 

Voksne pårørende

Støtte til ægtefælle/partner:

En ægtefælle/partner eller andre pårørende til en person med rygmarvsskade kan have behov for hjælp til bearbejdning af de følelser, der kan opstå pga. rygmarvsskaden.

I forbindelse med indlæggelse på Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Afdeling for Rygmarvsskader kan pårørende i et vist omfang få hjælp fra stedets psykologer.

Der kan også søges hjælp hos privatpraktiserende psykologer. Egen læge kan i visse tilfælde henvise til psykologbehandling med tilskud fra Sygesikringen.

En anden mulighed for støtte kan være selvhjælpsgrupper.

Vil du vide mere?

RYKs bog ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede” indeholder fakta, personlige historier og gode råd.