Fakta

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning:

Kommunen kan bevilge hjælpemidler, arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen, som er nødvendige, for at man kan udføre sit arbejde. Dette gælder, både når man er ansat i en ordinær stilling, et fleksjob eller et job med løntilskud.

Personlig assistance:

Har man brug for personlig assistance for at kunne klare sit arbejde, kan kommunen bevilge dette. Dette gælder, både når man er ansat i en ordinær stilling, et fleksjob eller et job med løntilskud.

Fleksjob:

Er man ikke i stand til at klare et ordinært arbejde, kan man muligvis få bevilget et fleksjob.

Job med løntilskud for førtidspensionister:

Modtager man førtidspension, er man berettiget til et job med løntilskud.

Job på deltid kombineret med førtidspension:

Modtager man førtidspension, må man gerne have et deltidsjob på ordinære vilkår. Der er regler for, hvor mange timer og hvor stor lønindtægt, man må have, uden det påvirker førtidspensionen.

Førtidspension:

Er man ikke i stand til at arbejde, kan man være berettiget til førtidspension.

Revalidering:

Hvis man på grund af en funktionsnedsættelse har svært ved at fastholde et job eller ved at komme ud på arbejdsmarkedet, kan der bevilges revalidering.

Revalidering kan være både erhvervsrettede aktiviteter i form af uddannelse, omskoling og optræning samt økonomisk støtte til forsørgelse og bøger/transport.

Hjælp under uddannelse:

Der kan bevilges såkaldt specialpædagogisk støtte (SPS), hvis det er nødvendigt pga. en funktionsnedsættelse. Det kan bl.a. være hjælpemidler samt sekretærhjælp og praktisk hjælp.

Der kan bevilges handicaptillæg, hvis man modtager SU og har svært ved at klare et job ved siden af studierne.

Nogle uddannelser kan forlænges, således at det er muligt at læse på nedsat tid.