FÆLLESFRONT FRA VÆRDIGREFORM: REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB SKAL LAVES OM

De 63 organisationer i VærdigReform var fredag samlet til stormøde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for at diskutere konsekvenserne for reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft i 2013. Alliancen af 63 organisationer, hvoraf Dansk Handicap Forbund er en del, kræver konkrete lovændringer.

24. jan. 2020

Formålet var klart. VærdigReform kan fortsat konstatere, at følgerne af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 har voldsomme konsekvenser for mange mennesker og derfor kræver alliancen konkrete lovændringer.

 VÆRDIGREFORMS 6 KRAV TIL ÆNDRINGER

Ved mødet blev en række personcases præsenteret, som med al tydelighed viser, hvordan reformen rammer skævt og uretfærdigt.

For eksempel fik en borger at vide, at hun var berettiget til fleksjob, men ikke måtte fortsætte på sin hidtidige arbejdsplads, selvom arbejdspladsen gerne ville beholde hende. En anden case fortalte historien om, at selvom entydige lægepapirer slår fast, at der ikke var en arbejdsevne og aldrig ville komme det, så fortsætter kommunen alligevel striben af arbejdsprøvninger.

HK kunne desuden fortælle, hvordan fleksjobordningen betyder løntrykkeri med lønninger, som er lavere end ledighedsydelsen, og hvor der i øvrigt ikke er mulighed for at få hjælp af en faglig organisation til forhandling af arbejdsvilkår. Oven i den lave løn, fortalte HK, kommer så, at man ikke får udregnet en rimelig pension, og derfor ender man som fattige gamle.

”De mange eksempler, som vi fik præsenteret, tegnede et billede af en reform, så ikke virker efter hensigten. Den rammer for hårdt, og jeg kan simpelthen ikke tro, at det har været politikernes mening at ramme den her gruppe så hårdt,” siger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

Lydhøre politikere 
I løbet af mødet, var der indlæg fra flere organisationer og både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og beskæftigelsesordførerne Samira Nawa (RV) og Karsten Hønge (SF) var med.

Ministeren fortalte, at han i øjeblikket er i gang med at rejse rundt og få en masse fortællinger fra de borgere, som er ramt af reformen for at kunne levere på regeringens forståelsespapir, hvor man har lovet en kritisk gennemgang af reformenerne.

Det første ministeren vil tage fat på, fortalte han, er spørgsmålet om ressourceforløb, hvor den allermest pressede gruppe befinder sig. Dernæst vil han meget gerne se på indholdet af ressourceforløb, så de bliver reelle og værdige. Ministeren udtrykte desuden forståelse for, at vi ikke skal placere mennesker på meget lave ydelser – fx i forhold til den de ringe pensionsforhold fleksjobbere.

”Jeg er tilfreds med, at ministeren imødekom de mange kritiske stemmer, som blev præsenteret, og jeg vil bestemt forvente, at det bliver fulgt op med konkrete politiske tiltag og krav til kommunerne. Det er nødvendigt, hvis vi vil have værdigheden tilbage. Og det skal vi have,” konstatere Susanne Olsen.

Ministeren blev mødt af en række kritiske spørgsmål om, hvorfor der ikke er sket noget endnu, men ministeren lagde vægt på, at vi skal finde de rigtige løsninger og henviste til, at han inden for kort tid vil indkalde forligskredsen til forhandlinger, og han vurderer, at det er realistisk at se lovændringer omkring ressourceforløb i løbet af 2020.