Europæisk møde

Vellykket integration

Et nyt projekt i ESCIF regi har set dagens lys. I en weekend i efteråret samledes repræsentanter fra medlemslandene for at drøfte emnet ”En vellykket integration af mennesker med en rygmarvsskade”.

Tekst: Helle Schmidt og Kenneth Ørbæk

”En vellykket integration af mennesker med en rygmarvsskade” var titlen på et møde i ESCIF, der blev holdt i Nottwil i Schweiz fra den 31. oktober til den 2. november.

Fælleseuropæisk fodslag

ESCIF overordnede mål med diverse projekter er at give medlemsorganisationerne i de forskellige lande information, fælles erfaringer og anbefalinger, som de kan bruge i deres kamp for at forbedre livskvaliteten for de mennesker, der lever med en rygmarvsskade.
Siden ESCIF blev grundlagt i 2006, har der bl.a. været fokuseret på tilrettelæggelsen af behandling og rehabilitering samt kvaliteten af rehabilitering. Nu er tiden kommet til en ny vinkel, og det nye projekt ser på andre faktorer, der er afgørende for en vellykket integration af mennesker med en rygmarvsskade.

Fokusområder for integration

Det aktuelle projekt har følgende fokusområder:

  • Uddannelse og arbejde (herunder erhvervsuddannelse og (re-)uddannelse efter en rygmarvsskade)
  • Sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter (herunder sport, hobby, frivilligt arbejde)
  • Familieroller (tilpasning til eventuelle ændringer i familieforhold efter rygmarvsskade)
  • Livskvalitet (herunder at tage ansvar for eget liv, selvbestemmelse, adgang til information som et redskab til at styrke uafhængighed)
  • Hjælpemidler (som er afgørende for overlevelse og/eller som giver ekstra livskvalitet osv.)

Arbejdsgrupper

Til alle fokusområder er der nedsat arbejdsgrupper. RYK er repræsenteret i to grupper: Livskvalitet (ved Kenneth Ørbæk) og Familieroller (ved Helle Schmidt). Ud over RYK er Danmark repræsenteret i Uddannelse og betalt arbejde (ved Niels Balle, PTU).  
Ved weekendens møde blev der arbejdet ihærdigt i grupperne, som bl.a. fik styr på arbejdsprocesser, tidsplan og deadlines, ligesom der var en koordinering mellem grupperne, så der ikke sker for mange overlap. Arbejdet i grupperne vil foregå pr. mail, telefon, Skype m.m. Næste møde i grupperne er i efteråret 2015.

Der udarbejdes en statusrapport, som skal ligge klar april 2015. Endelig rapport forventes færdig ved udgangen af januar 2016.