ESCIF - Når vi bliver gamle

Guide til aldring 

Alderdom er blandt fokusområderne i den europæiske rygmarvsskadesammenslutning og på ESCIFs hjemmeside kan man nu finde en ny sektion ”Sund Aldring med en rygmarvsskade”. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Som individer skal vi alle før eller siden håndtere de uundgåelige følger af aldring så som smerter og træthed - og aldringsprocessen kan starte tidligere hos mennesker med rygmarvsskade. Den tidslige længde siden skaden kan være hovedansvarlig for dette, men da vi er forskellige, er der selvfølgelig også forskel på, hvornår aldringen sætter mærkbart ind hos os med en rygmarvsskade.

Nye behov dukker op

Et af problemerne, der utvivlsomt dukker op for aldrende rygmarvsskadede, er behovet for assistance ved de daglige aktiviteter, så som forflytninger, toiletbesøg og påklædning, som for de fleste vil blive stigende nødvendigt, jo ældre, man bliver. Træthed, svaghed og vægtstigning er også grunde til, at folk vil søge ekstra hjælp. Parallelt med dette, oplever partnere og andre hjælpende hænder de samme alderssymptomer og er således ikke mere i stand til at yde den samme, hjælpende assistance, som de har gjort tidligere.

Sund Aldring-sektion

ESCIF har nu lavet en Sund Aldring med en rygmarvsskadesektion på sin hjemmeside, som indeholder faktaark og artikler med vejledning og råd til rygmarvsskadede med henblik på at reducere, forsinke og undgå følger af aldring. Teksterne er på engelsk, og de første emner, som ESCIF præsenterer på deres hjemmeside er:

Care of the shoulders and upper limb joints

Care of the ageing bladder

Care of the ageing bowel fatigue

Sund Aldring med en rygmarvsskadesektionen er planlagt til at være et langsigtet projekt. Det betyder, at flere emner tages op med tiden. De nye emner vil også blive meddelt på Facebook, hvor man kan diskutere egne problemstillinger og dele viden og erfaring.

Søg råd og hjælp

ESCIF påpeger, at ved at være realistisk og velforberedt, kan rejsen ind i livets efterår blive mere komfortabel og harmonisk. Søg gode råd og hjælp fra andre rygmarvsskadede og rygmarvsskaderelateret sundhedspersonale. Gennemtænk nøje, hvordan din situation kommer til at se ud om tre til fem år og vær ærlig omkring dig selv og tag passende forholdsregler i god tid. Husk altid, at forebyggelse er bedre end behandling.

ESCIF takker “Sund Aldring-arbejdsgruppen” for at forberede materialet for disse artikler og retter en speciel tak til Joy Sinclair for hendes viden og hårde arbejde på dette felt.

Der er adskillige definitioner på aldring. Fysiologisk aldring kan defineres således “den gradvise, naturlige forringelse og nedbrydning af celler og deres genopbyggelseskraft”, og alderdom som “det punkt, hvor celler forringes, ødelægges og døden ultimativt overhaler kroppens evne til at komme sig, reparere og gro videre”.