ESCIF: Krisen har ramt Europa - også handicappolitisk

I maj mødtes repræsentanter af de europæiske organisationer for mennesker med rygmarvsskader på et feriecenter i Toscana i Italien. De var der ikke for at holde ferie men for at drøfte konsekvenserne af den aktuelle, økonomiske krise for deres medlemmer i de respektive lande.

Tekst: Jane Horsewell

ESCIF kongres 2012 fandt sted i landsbyen Lucignano ikke langt fra Siena i Toscana. Omgivelserne er smukke, og stemningen blandt deltagerne var umiddelbart både afslappet og glad, men kongressens tema i år var meget alvorligt – nemlig hvordan krisen påvirker mennesker med rygmarvsskader i Europa?

Ramt af krisen

Sammen med dens italienske medlemsorganisation FAIP, som var vært for årets kongres, havde ESCIF bestilt en undersøgelse fra forskningsinstituttet INSTUD for at kortlægge nogle af de vigtigste konsekvenser af nedskæringerne i landenes sundheds- og velfærdsbudgetter. Under selve mødet blev der holdt flere oplæg om emnet med forskellige indgangsvinkler: Nationale og regionale politikere og embedsfolk fra Italien, en læge fra Tyskland, som arbejder med genoptræning af mennesker med rygmarvsskader, samt oplæg fra ESCIF medlemsorganisationerne i Holland, Tjekkiet, Spanien og Italien. Repræsentanterne fra andre internationale organisationer, bl.a. Giampiero Griffo, medlem af Disabled People International og Kapka Panayotova fra European Network on Independent Living kom med deres bud på, hvordan krisen rammer mennesker med handicap som helhed.

Tilbagegang

Gennem oplæggene og diskussionerne kom det frem, at kun et enkelt ESCIF land ikke har bemærket nedskæringer, og heller ikke forudser nogle i den nærmeste fremtid – nemlig Norge. Den norske organisation, LARS var også Europas rigeste, når man ser på indtægt pr. medlem pr. år. Flere lande oplyste om stramninger mht. hjælpemidler – herunder at det er blevet sværere at få hjælp til at anskaffe bil, at kørestolen skal holde længere eller at brugerbetalingen er blevet forhøjet for visse hjælpemidler. Det viste sig, at udvalget af personlige hjælpemidler i flere lande var blevet indsnævret.

Støtten til personlig assistance er under statens ”lup” i mange lande med frygt for et tilbagegang til bredere institutionalisering af mennesker som ikke er ”selvhjulpne”.

I flere lande, hvor en mere proaktiv og inklusiv handicappolitik har været praktiseret, er mange fremtidsplaner på handicapområdet nu blevet skrinlagt.

Alle oplæg inklusiv INSTUDs rapport kan læses på escif.org – se ”Members’ Downloads”.

Jane Horsewell og Pietro Vittorio Barbieri fra ESCIFs bestyrelse har skrevet en ”opsummeringsrapport” fra kongressen, som kan ses på ESCIFs hjemmeside, og de har startet en undersøgelse om krisens effekt.

Generalforsamling i ESCIF

De delegerede blev enige om en række justeringer til ESCIFs vedtægter. Nu er det muligt, at flere organisationer for mennesker med rygmarvsskader fra samme land kan blive medlem – hvis de opfylder kravene, som er beskrevet i de nye vedtægter. Men ESCIF opretholder princippet om ”et land, en stemme” dvs. at alle lande står lige, når det gælder beslutninger, uanset størrelse, medlemsantal eller organisationens omsætning. Det betyder, at medlemmerne fra samme land skal blive enige om, hvordan deres stemmer fordeles.

Fra Danmark har ESCIF allerede fået en henvendelse fra PTU om optagelse. De oprindelige vedtægter begrænsede, hvor længe bestyrelsesmedlemmer kunne sidde på posterne. Der stod, at de blev valgt til en fire-årige periode, og at de kunne være bestyrelsesmedlem i højst otte år i alt. Med de nye vedtægter kan man sidde længere - hvis man bliver valgt af et flertal på generalforsamlingen.