ESCIF European Spinal cord Injury Federation

Tekst: Jane Horsewell

Bestyrelsen i ESCIF mødtes for anden gang i
november 2006 i Heidelberg. Blandt de mange
punkter på dagsordenen var udvælgelsen
af organisationens logo og valget af et firma
til at oprette og ajourføre hjemmesiden.

I 2005 blev European Spinal
Cord Injury Federation
(ESCIF) stiftet i Schweiz, og i
november 2006 kunne
bestyrelsen holde sit andet
mødet. Denne gang i
Heidelberg. Blandt dagsordenpunkterne
var udvælgelsen
af organisationens logo
og valget af et firma til at
oprette og ajourføre hjemmesiden.

Flot designlogo
Resultatet af første punkt
kan ses på siden. Logoet er
tegnet af en ung, sydafrikansk,
grafisk designer - Rachal
Colley - som arbejder i
London. Rachal havde ikke
svært ved at forstå den
lange række af krav, som
ESCIFs bestyrelse stillede op
- ikke alene fordi hun er en
talentfuld designer, men
sikkert også fordi hendes
mor er rygmarvsskadet efter
en trafikulykke. Ved udvælgelsen
var vores største problem,
at Rachal tryllede så
mange flotte designs frem,
at det var svært at vælge
fra.

Hjemmeside
Oprettelse og ajourføring af
ESCIFs hjemmeside,
escif.org varetages af et
skotsk firma, som også har
levereret den prisbelønnede
hjemmeside til Spinal Injuries
Scotland. Et af firmaets
medejere, Dougy Johnstone,
er paraplegiker og aktiv både
i SIS og ESCIF.
På den nye hjemmeside kan
man holde sig orienteret om,
hvad der sker i ESCIF, og her
kan man også tilmelde sig en
nyhedsmail.

Medlemskonference
På mødet blev det besluttet
at afholde generalforsamling
og medlemskonference i
april 2007 på Manfred
Sauer Stiftung (se artikel om
stiftelsen andetsteds i bladet,
red).
På konferencen får deltagere
fra ESCIFs medlemslande
mulighed for at lære mere
om ideen og personerne bag
det nye rehabiliteringscenter,
som Manfred Sauer Stiftung
har finansieret. Der bliver
også holdt en række workshops,
hvor deltagerne kan
følge op på ESCIFs store
dataindsamlingsprojekt om
rehabilitering i de forskellige
medlemslande. Udover
indsamling af oplysninger om
landenes tiltag til nytilskadekomne
rygmarvsskadede, er
ideen bag projektet at give
inspiration til organisationerne
om, hvor de skal satse i
deres fremtidige politik og
arbejde.

RYK! bringer omtale af
ESCIFs medlemskonference i
et følgende nummer.