ESCIF: Coloplast symposium

Forebyggelse frem for behandling

Dette var temaet, da Coloplast afholdt selskabets sjette symposium om rygmarvsskader i Barcelona i januar. Symposiet handlede både om, hvordan man undgår traumatiske rygmarvsskader og om forebygge af efterfølgende komplikationer, når skaden er sket.

Tekst: Jane Horsewell

Over 450 indbudte gæster deltog i dette imponerende arrangement, som for første gang blev afholdt udenfor Danmarks grænser. Læger og plejepersonale med interesse i rygmarvsskader strømmede til Barcelona i dagene fra 18.-19. januar; ikke bare fra Europa, men også fra andre verdensdele, hvor Coloplast arbejder – inklusiv Kina. Den kinesiske delegation gik dog ikke glip af besøg hos Coloplast i Humlebæk. De kinesiske repræsentanter tog nemlig direkte fra Barcelona til København, hvor de foruden Coloplast også besøgte Afdelingen for Rygmarvsskader i Hornbæk.

Relevant emne i krisetider

En international skare af oplægsholdere, alle anerkendte eksperter indenfor rygmarvsskader, bidrog til symposiets tema: Aktuelle emner indenfor forebyggelse af rygmarvsskade og dens komplikationer. Men hvorfor netop dette tema?
Ifølge præsident for International Spinal Cord Society (ISCoS), Doug Brown fra Australien er emnet yderst relevant i disse tider, hvor den økonomiske krise raser og sundhedssystemer over hele verden truer med nedskæringer. Han sagde bl.a.: ”Forebyggelse er uden tvivl den mest omkostningseffektive løsning på problemet”.

D-vitamin og anabolske hormoner

Symposiet drejede sig ikke alene om, hvordan man undgår traumatiske rygmarvsskader, men også om, hvordan man kan forebygge efterfølgende komplikationer, når skaden er sket.
Dr. William Bauman fra USA citerede en tidligere, medicinsk observation af en patient med rygmarvsskade, hvor lægen beskrev det således: ”Kalk siver fra knoglerne, blodet i blodårerne klumper og flyder langsomt, muskel og kød rådner omkring patientens bagdel”.
Dengang var der ikke ret megen hjælp at hente, men kan man, med nutidens viden, helt undgå denne sørgelige tilstand?
Knogleskørhed (osteoporose) er en velkendt følge af rygmarvsskade, men tidligere forsøg med indtagelse af store mængder kalktabletter synes ikke til at have nogen virkning. På Dr. Baumans klinik har de opdaget, at dette skyldes, at mennesker, som mangler D-vitamin, også udvikler knogleskørhed. Samtidig mangler 32% af alle rygmarvsskadede denne vigtige vitamin. Med store doser D-vitamin kan man ikke bare standse processen, hvor kalken forsvinder, man kan faktisk øge kalkindholdet i knoglerne.
Efter en rygmarvsskade foregår der en del fysiologiske forandringer i kroppen, herunder en markant øgning af fedtvæv og et fald i muskelmasse. Udover risiko for tryksår kan denne tilstand føre til både sukkersyge (type 2-diabetes) og til hjerte- og karsygdomme. Dr. Bauman anbefalede derfor, at man foretager nogle undersøgelser af patientens stofskifte med henblik på at starte et terapiforløb med anabolske hormoner.
Dr. Bauman afsluttede sit oplæg med at fortælle, at han er tilhænger af brugen af det nye ”exoskeletal” udstyr, som gør det muligt for rygmarvsskadede – også med komplette skader – at komme op og gå.

Vigtige vaccinationer

En anden oplægsholder, Dr. Greg Schilero, som er specialist i vejrtrækningsproblemer efter en rygmarvsskade, kom med en anbefaling om vaccinationer. Herhjemme er vi vant til, at mennesker med en kronisk rygmarvsskade vaccineres mod influenza. Dr Schilero fortalte, at den hyppigste dødsårsag blandt mennesker med en rygmarvsskade (især blandt tetraplegikere) er lungebetændelse. Han mener derfor, at alle i denne gruppe bør vaccineres mod sygdommen. Influenzavaccine alene er ikke godt nok.

Nyt kateter fra Coloplast

Coloplast havde også noget nyt at fortælle om. Coloplasts administrerende direktør, Lars Rasmussen præsenterede det nyeste produkt i Coloplasts udvalg af katetre, SpeediCath Compact Set. SpeediCath Compact Set består af et kompakt (dvs. teleskopisk) kateter med indbygget steril opsamlingspose. Fordelene for mennesker, som bruger intermitterende kateterisation, er nemt at få øje på. Sættet er lille (lige til håndtasken eller lommen), man behøver ikke at forflytte til et WC for at kunne bruge det og dermed kan man bruge det hvor som helst. Sættet laves både til kvinder og til mænd.
Men, kære læsere, inden I begynder at ringe til kommunen for at få bevilget dette fikse, frihedsgivende katetersæt, skal der lige nævnes én ting: SpeediCath Compact Set er ikke lanceret herhjemme endnu. Så vi må tålmodigt afvente en meddelelse fra Coloplast!

Man kan downloade symposiets "abstract book" på escif.org. Find artiklen “Coloplast SCI symposium” under News. Link til "abstract book" finder man efter artiklen.

Målet med Coloplasts årlige SCI internationale symposium er at hjælpe med at uddanne og sprede information til læger og sygeplejersker, som arbejder med mennesker med en rygmarvsskade.