ESCIF

The European Spinal Cord Injury Federation

RYK var med til at stifte den europæiske paraplyorganisation for rygmarvsskadede:

The European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). ESCIF’s medlemmer består af interesseorganisationerne i en lang række lande i Europa.

ESCIF blev stiftet i marts 2006 i Nottwil i Schweiz. Hensigten med den nye organisation var at fremme livskvaliteten for mennesker med rygmarvsskader i Europa gennem videns- og erfaringsudveksling samt vejledning om ”best practice” inden for behandling og rehabilitering.

ESCIF satser på, at fremme forskning inde nfor rygmarvsskader og at skabe en større opmærksomhed omkring problemer og udfordringer, som mennesker med rygmarvsskader og deres pårørende har.

RYKs daværende formand, Jane Horsewell, blev valgt som vicepræsident for ESCIF ved den stiftende generalforsamling. I 2010 blev hun valgt som præsident.

ESCIF og sundhedspolitik

ESCIF har vedtaget en politik, som understreger medlemmernes prioriteter inden for behandling og rehabilitering; herunder centralisering. Centralisering var emnet for en rapport, der blev udgivet i 2010. I øjeblikket udarbejdes der en rapport og anbefalinger om kvalitetssikring inden for behandling og rehabilitering.

ESCIF’s politik og rapporter er blevet brugt i flere af medlemslandene til at støtte krav om forbedringer af behandling af mennesker med rygmarvsskader.

ESCIF og forskning

ESCIF deltager aktivt i flere europæiske forskningsprojekter herunder om nytilskadekomnes reintegration i samfundet og på arbejdsmarkedet efter en rygmarvsskade.

ESCIF har holdt flere præsentationer på internationale konferencer bl.a. ISCoS (International Spinal Cord Society) i 2007, 2009 og 2010 samt NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) i 2011 og ASCoN (Asian Spinal Cord Network) i 2011.

Medlemsaktiviteter

ESCIF holder kongres hvert år i et af medlemslandene, hvor den nationale organisation er vært for arrangementet. Hver kongres har et fagligt tema bl.a. aldring, smerter, kvalitet i behandling og rehabilitering.

ESCIF’s medlemmer mødes også i forbindelse med forskellige projekter.

Læs mere om ovenstående her. Alle rapporter, præsentationer mm. kan frit downloades.