Ekspertbrevkassen

Læsere kan indsende spørgsmål om helbred og behandling til ”Ekspertbrevkassen”. RYK! sender spørgsmålene videre til Klinik for Rygmarvsskader og Paraplegifunktionen, som velvilligt har stillet sig til rådighed for Ekspertbrevkassen. Der kan stilles spørgsmål til læge og sygeplejerske. Har du et spørgsmål, skal du logge ind på ryk.dk/ekspertbrevkasse, hvor du finder en spørgsmålsformular.

Spørgsmål vedr. vandcyste

Jeg har efter en MR scanning af hovedet og ryggen fået konstateret en udvidelse af centralkanalen i rygmarven svarende til ottende brysthvirvel. Ved en tilsvarende scanning sidste sommer betegnede lægen det som en vandcyste. Jeg har mange neurologiske smerter, kramper, føleforstyrrelser, blære- og tarmproblemer samt tydeligt og forværrende nedsat styrke i især venstre side af kroppen. Nu er jeg blevet bekendt med posttraumatisk syringomyeli og mener umiddelbart, at det passer på mig. Neurologen på OUH mente dog ikke, at udvidelsen havde noget med mine symptomer at gøre, men kunne heller ikke finde andre årsager til mine symptomer! Jeg havde et styrt med min hest for to og et halvt år siden, hvor jeg bl.a. havde brud på to torntappe i lænden. Desuden har jeg haft to diskusprolapser i 1999 med efterfølgende operation, samt i 2002 uden operation; alle i lænden. Hvad mener I - har jeg ret i min mistanke? Hvis ja, hvad gør jeg så nu?

Svar

En udvidelse af centralkanalen i rygmarven tyder almindeligvis ikke på en traumatisk oprindelse men snarere på en medfødt tilstand. En traumatisk syrinx vil normalt også sidde ud for traumestedet, hvilket ikke er tilfældet hos dig. Med de symptomer, du beskriver, kan du bede din egen læge lave en henvisning til Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet, med henblik på ambulant vurdering og evt. behandling af flere dine symptomer.

Med venlig hilsen Birgitte Hansen, overlæge, Klinik for Rygmarvsskader

Spørgsmål om H1N1 (influenza A)

Jeg ønsker at vide, hvorvidt jeg tilhører den gruppe mennesker, der automatisk får tilbudt vaccination? Der er mange meninger om, hvorvidt vi har nedsat immunforsvar eller ej? Jeg arbejder i Københavns Lufthavn som security, hvor jeg dagligt møder og har tæt kontakt med mennesker fra hele verden. Er der eventuelt nogen forholdsregler, jeg kan tage, udover at vaske hænder ofte?

Svar

Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til ikke-indlagte rygmarvsskadede: ”Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke forebyggende Tamiflubehandling for sundhedspersonale eller andre i den brede befolkning. De eneste, der anbefales forebyggende behandling, er personer, der er i tæt kontakt med influenza-syge og som tilhører en særlig risikogruppe. Det gælder personer med nedsat lungefunktion, astma, hjerte-karsygdomme, diabetes, nedsat immunforsvar og gravide.” Hvad angår indlagte rygmarvsskadede har vi den strategi, at alle hvert år tilbydes influenza vaccination. Det samme vil vi formentlig gøre med H1N1 influenzaen. (Udfordringen med H1N1 er dog, at den skal gives to gange - hvilket kan gøre det lidt mere besværligt).

Med venlig hilsen Inger Lauge, ledende overlæge, Paraplegifunktionen og Fin Biering-Sørensen, professor og overlæge, Klinik for Rygmarvsskader

Et spørgsmål om ord

Min kæreste er blevet lam fra brystet, og diagnosen hedder posttraumatisk midtthoracalt tværsnitssyndrom. Når jeg søger på nettet, kommer der ikke noget resultat. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om det. Kan I hjælpe mig?

Svar

Det er svært at vide, hvad der menes med posttraumatisk midtthoracalt tværsnitssyndrom. Det vil nok være godt af søge på “rygmarvsskade” på dansk eller “spinal cord injury” på engelsk. Dette kan begrænses med: “Torakal rygmarvsskade” på dansk eller “thoracic spinal cord injury” på engelsk og endnu mere med: “Traumatisk torakal rygmarvsskade” på dansk eller “traumatic thoracic spinal cord injury” på engelsk.

Med venlig hilsen Fin Biering-Sørensen, professor og overlæge, Klinik for Rygmarvsskader

Posteriort osteofytkompleks

Jeg er en pige på 38 år, der desværre har fået konstateret et posteriort osteofytkompleks på Th 10-11 niveau og en lille højresidig prolaps på samme niveau, (der er normale forhold i lænderyggen). Diagnosen blev stillet i 2006, efter at jeg i lang tid havde haft summende fornemmelser i underkrop, baller og inderlår, natlige smerter samt rislende fornemmelser i højre ben. Forandringerne viser tegn på nogen impression af rygmarvskanalen og prolapsen rører lige nøjagtig rygmarven. Siden da har jeg født en datter, og symptomerne er kommet og gået. Imidlertid har jeg nu de sidste seks måneder haft den summende fornemmelse hver dag i underkroppen og rislende fornemmelse, der kommer og går i højre ben. Ingen gangproblemer eller andre problemer. Kan man med disse symptomer og forandringer i ryggen leve et helt liv uden at det bliver værre? Eller vil jeg sandsynligvis med tiden få en rygmarvsskade? Jeg har rigtig meget rug for lidt generel viden og råd, da dette påvirker min og min families hverdag alt for meget.

Svar

Ja, man kan godt leve hele livet uden forværring. Hvorvidt du med tiden kan få en rygmarvsskade, kan man ikke sige noget om. Men såfremt der kommer flere symptomer, kan fornyet scanning overvejes mhp., om der er tryk på nervevæv, som skal aflastes. Dette må gøres med egen læge. Mht. generelle råd anbefales det at tale med egen læge med udgangspunkt i den aktuelle situation.

Med venlig hilsen Fin Biering-Sørensen, professor og overlæge, Klinik for Rygmarvsskader