Effekt af træning på hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboliske faktorer hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere.

Opslag til rekruttering af forsøgspersoner

Der ses en øget forekomst af hjerte-/kredsløbslidelser samt stofskiftesygdomme hos ryg- marvsskadede kørestolsbrugere. En af årsagerne hertil kan være, at kørestolsbrugere ofte har et lavt fysisk aktivitetsniveau og oplever ændringer i kropssammensætning som følge af deres kørestolsafhængighed. Forskere ved faggruppen Sport Sciences på Aalborg Universitet søger derfor forsøgspersoner til at undersøge virkningen af 12 ugers fysisk træning på forskellige risikofaktorer for hjerte-/ kredsløbslidelser og stofskiftesygdomme.

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

  • Er mellem 18 og 65 år
  • Har haft din rygmarvsskade i minimum et år
  • Benytter manuel kørestol
  • Har tilstrækkelig armfunktion til at kunne udføre overkropstræning

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du bl.a. har fået en indsprøjtning med binyrebark- hormon i skulderen inden for de seneste fire måneder, er blevet opereret i din skulder inden for det sidste år eller har diabetes.

Du vil blive tilfældigt placeret i en træningsgruppe, der skal deltage i et 12-ugers kombi- neret styrke- og konditionstræningsprogram eller en kontrolgruppe, hvor du skal fortsætte din normale livsførelse. Uanset hvilken gruppe, du kommer i, skal du møde op til otte forsøgssessioner, hvor vi bl.a. måler blodtryk, puls og maksimal iltoptagelse. Vi vil også tage fire blodprøver undervejs i forsøget.

Vi er fleksible omkring afvikling af træningen (tid på døgnet)

DÆKNING AF KØRSELSSUDGIFT

RYK støtter de af vores medlemmer, der ønsker at deltage i projektet med 2 kr pr km op til 200 km pr gang. Kørselsudgifter udover de 200 km er for egen regning.


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20190053

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Rasmus Kopp Hansen, MSc, Ph.d.-studerende Faggruppen Sport Sciences

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Niels Jernes Vej 12, A5-209
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 20892317

E-mail: rkopp@hst.aau.dk

Kontakt Rasmus senest den 21. september - men gerne før.