DHF: Vi er stærkest sammen

Tekst: Lotte Tobiasen

 

Dansk Handicap Forbund fik ny direktør i april 2011. RYK! har sat Thomas Dahlberg stævne for at lære ham at kende og få en status på arbejdet i forbundet

Læser man Thomas Dahlbergs CV, støder man ikke på erfaringer med handicapområdet. Derimod falder uddannelsen i musikvidenskab og mange års arbejde som studievært i Danmarks Radio i øjnene. Det er nok ikke lige disse punkter på CVet,der gjorde udslaget, da DHF i starten af 2011 skulle ansætte ny direktør. Derimod var det Thomas’ lederud-dannelse og erfaring fra store, politisk styrede organisationer, der rent organisatorisk minder meget om DHF, der gjorde, at der var et match mellem DHFs ønsker om udvikling af forbundet og Thomas’ kompetencer og det, han brænder for.

Synlige tiltag

Jeg er vild med at hjælpe folk til at arbejde sammen mod fælles mål, fortæller Thomas og forklarer:- Mit mål er, at så mange som muligt involveres, at folk føler medejerskab for processen, og at rejsen i sig selv også er spændende. Thomas arbejder tæt sammen medlandsformand Susanne Olsen og forretningsudvalget, som lægger de politiske rammer, mens han tager sig af processerne og administrationen. Han er en energisk mand, der ikke blot har det i munden, men også i praksis får sat nogle ting i værk. Blandt andet kan nævnes tilrettelæggelse af processenfor DHFs strategiplan ”Ind til kernen”,som hovedbestyrelsen har besluttet at iværksætte. Når planen er vedtaget på forbundets kongres i efteråret, er Thomas’ arbejde langt fra færdigt. Så er festen først lige begyndt. Kernen er, hvordan vi fører det hele ud i praksis, fortæller Thomas og understreger,at han ville finde det useriøst, hvis han afsatte mindre end fem-syv år til gennemførelsen af en omfattende forandringsproces som den, der nu er begyndt i DHF.- Det tager tid at gennemføre forandringer, og hvis ikke vi gør det grundigt, bliver det overfladisk. Et andet, tydeligt fingeraftryk fraThomas’ hånd er det ganske nye web-site DHF Update, som er et internt vidensdelings system, der muliggør erfaringsudveksling mellem DHFs mange tillidsfolk og specialkredse.

Styrke samarbejdet

Hvorfor skal RYK være medlem af DHF?

For Thomas er svaret indlysende:
- Fordi vi er stærkest sammen. Vi er forskellige, men har alligevel som mennesker med et bevægelseshandicap en række fælles udfordringer og interesser,som vi kan være sammen om i DHF. Han sammenligner DHF med det andet forbund, der også kalder sig DHF.
- Dansk Håndbold Forbund organiserer mange forskellige mennesker og hold, lige fra elitespillerne til puslingehold og damespillere på motionsplan. De har hver især deres egne mærkesager og prioriteringer, men det hele handler om at fremme håndbolden, og derfor er de alle organiseret i et og samme forbund. Thomas ved godt, at der i RYK er/ha rværet en del skepsis overfor DHF, og at spørgsmålet om RYKs selvstændighed og tilknytningsforhold med jævne mellemrum er til debat. Han er i midler tiden blændende fortaler for, at fællesskabet mellem RYK og DHF skal fortsætte og styrkes til gavn for begge parter.
- RYK er en respekteret, seriøs og handlingsorienteret organisation, som resten af forbundet kan lære meget af. Man lærer også af at lære fra sig, og man skal aldrig hvile på laurbærrene.

Ligesom et kor

Måske er det Thomas’ fortid i Københavns Drengekor, der har lagt kimen til hans store tro på fællesskabet. Et kor består af sangere, der alle er solister, men de har valgt koret, fordi det giver den største oplevelse for både dem selv og publikum. I koret tilhører de en stemmegruppe, som har sine egne udfordringer, sit eget lille fællesskab og indimellem også fører an meden melodistemme. Men i hele koret supplerer stemmerne hinanden, og det allerbedste resultat opnås. Er det sådan, det også forholder sig for os RYKkere? Vi er solister i vores eget liv og støtter hinanden i RYK, når vores stemme vedrørende specifikke pr-blemstillinger skal høres. Men skal vi nå helt ud i hjørnerne af den store koncertsal, er det i DHF-koret, vi skal synge.

Blå bog:

Thomas Dahlberg, 54 år, gift og far til fire sammen bragte børn. Universitetsuddannet i musikvidenskab, journalistisk efteruddannelse samt uddannelse i forandrings- og integra-tionsledelse. Arbejdserfaringer som studievært, redaktør og programchef i DR, lederjobs i Dansk Røde Kors og en fagforening mv. Fritidsinteresser er ”Familiefreak”, byplanlægning, videnskab, film, fritidshuset i Rørvig og rejser til familien i Sydfrankrig.

Fakta om DHF:

DHF er en interesseorganisation for mennesker med bevægelseshandicap. DHF arbejder med handicappolitiske spørgsmål og får ofte taletid og spalteplads i medierne. Derudover tilbyder DHF bl.a. socialrådgivning samt lokaleaktiviteter. RYK er en specialkreds i DHF