DHF

RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF). DHF er en medlemsstyret, landsdækkende organisation af og for mennesker med bevægelseshandicap og har ca. 8.000 medlemmer.

RYK har to pladser i DHFs hovedbestyrelse.

Medlemmer af RYK betaler kontingent til DHF og er naturligvis fuldgyldige medlemmer af forbundet.

RYKs medlemmer kan også være medlem af en eller flere af de øvrige specialkredse i DHF. Medlemskab af flere kredse koster ikke ekstra.

De tre kredse er:

I Ungdomskredsen og Forældrekredsen er der ikke fokus på årsagen til handicappet, men på det at være henholdsvis ung og forælder. Medlemskab af disse kredse kan således være et meget gavnligt supplement til medlemskabet af RYK