Det er ikke et handicap

Personer med handicap er svage. Alle med handicap har de samme behov. Og de kan mindre, og derfor bør man stille mindre krav. Det er blot nogle af de fordomme, som personer med handicap bliver udsat for, og som en ny kampagne nu vil gøre op med.

Med kampagnen ”Det er ikke et handicap…” vil Socialstyrelsen udfordre fordomme og øge bevidstheden hos os alle om evner og bidrag fra personer med handicap – og om at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Det skal blandt andet ske ved at fortælle positive historier, der nedbryder fordomme – historier om personer både med og uden handicap. Det kan for eksempel være historier om personer med handicap, der har gjort en forskel i hverdagen - både i det store og det små. Det kan også være historier om folk, der bidrager til, at personer med handicap nyder samme rettigheder som alle andre. Kampagnen kan følges på facebook.com/deterikkeethandicap. Kampagnen er udviklet med udgangspunkt i FNs Handicapkonventions artikel 8 omkring bevidstgørelse om personer med handicap.

I anledning af kampagnen turnerer en kampagnebil rundt i Danmark for at indsamle positive, livsbekræftende og måske også overraskende historier om at leve livet fuldt ud, også med et handicap.

Med i kampagnebilen er de to kampagneværter Jacob Nossell, kendt fra dokumentarfilmen ”Det røde kapel”  og vinder af Spastikerforeningens Spastikerpris i 2010 og Thomas Skov, DR vært fra bl.a. “Høflighed på 100 dage.”

Jacob Nossell læser i dag journalistik på RUC, arbejder som praktikant på CPH:DOX og er desuden i gang med en dokumentarfilm om normalitet. Og han glæder sig til at være med i en utraditionel kampagne om personer med handicap. Han er selv spastisk lammet, og oplever af og til, at folk nærmest flygter fra ham pga. hans ydre fremtoning.

"Jeg vil gerne skabe forståelse for, at vi der har et handicap ikke er så farlige og anderledes - og være med til at skabe et mere nuanceret billede af det at have et handicap. Jeg vil gerne have nye vinkler på personer med handicap og udfordre fordommene, og det er ’synd for os’ vinklen,” siger Jacob Nossell. Han fortsætter:

”Jeg siger ofte nej til at være med i programmer om personer med handicap, fordi de reproducerer de fordomme om handicap, som der er i forvejen. Jeg har netop sagt ja til denne kampagne, fordi det er en ny måde at føre kampagne om personer med handicap på.”

Fordomsfrie børn bliver til fordomsfrie voksne

Undersøgelser viser, at det bedste middel til at overvinde fordommene, er kendskab og viden. Samtidigt er det allerede i barndommen, at holdningerne til personer med handicap bliver grundlagt. Derfor har DRs kanal for større børn, DR Ultra, i forbindelse med kampagnen en temauge med en række programmer, der sætter fokus på temaet over for børn. Desuden bliver der i forbindelse med kampagnen udarbejdet undervisningsmaterialer til 4.-6. klassetrin.

”Forudindtagede meninger om, hvad man som handicappet kan og ikke kan, er nogle gange værre end selve handicappet. Det at have et handicap er en naturlig del af et mangfoldigt samfund og må ikke opfattes som noget afsondret, specielt, eksotisk, pinligt, ukendt, tragisk eller sygeligt. Med kampagnen vil vi blandt andet hjælpe med at bane vejen for et  åbent og fordomsfrit syn på personer med handicap, og dermed understøtte personer med handicaps mulighed for deltagelse og inklusion i samfundet,” siger Steffen Bohni, chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen.

Stig Langvad, formand i Danske Handicaporganisationer, ser også et behov for at gøre op med stereotype forestillinger om personer med handicap.

”Det er vigtigt, at man ikke tager skyklapper på, men har et åbent sind og en fordomsfri tilgang til os med handicap. Også til dem, der har de allerstørste handicap. For vi personer med handicap er ikke nogle stakler, og bør have mulighed for at leve vores liv på lige fod med alle andre,” siger Stig Langvad.

Handicapvenlig Faceebook-side

Kampagnens Facebook-side har en række handicapvenlige funktioner. Siden har været åben siden 15. august, og der har allerede været stor interesse med masser af inspirerende kommentarer og historier fra personer med handicap, deres pårørende og andre med noget på hjerte.

Læs mere om kampagnen, der går i luften den 23. september, på:
facebook.com/deterikkeethandicap.