Deltagelse i amerikansk urinvejsundersøgelse

Via Klinik for Rygmarvsskader efterlyser MedStar National Rehabilitation Hospital i Washington, USA danske deltagere med en rygmarvsskade, der enten anvender fast kateter eller intet kateter, og som vil deltage i en spørgeskemaundersøgelse om urinvejsproblemer. Spørgsmålene retter sig således ikke til rygmarvsskadede, der anvender ren intermitterende kateterisation (RIK). Formålet med undersøgelsen er at vurdere behovet for et redskab, der fremadrettet kan anvendes af personer med rygmarvsskade til selv-vurdering af symptomer i relation til urinvejsbetændelse.

Der er spørgeskema dels for personer, der anvender fast kateter (både gennem urinrør og som topkateter) og dels for personer, der for det meste ikke anvender kateter i forbindelse med vandladning. Det skal udfyldes på engelsk, men på hjemmesiden ligger der en oversættelse af spørgsmålene, så de er nemme at svare på.

Har man spørgsmål vedrørende deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen kan man kontakte Inger Ljungberg inger.h.ljungberg@medstar.net.

Spørgeskemaer:

For personer med rygmarvsskade og som anvender fast kateter (i urinrøret eller som top-kateter) bedes følgende udfyldt:

For personer med rygmarvsskade og som for det meste ikke anvender kateter i forbindelse med vandladningen bedes dette udfyldt:

https://www.surveymonkey.com/r/USQNBvoid