BPA: Den fordømte - dejlige hjælpeordning

BPA temadag

Tekst: Birgitte Bjørkmann

I november sidste år arrangerede RYK i et samarbejde med HandicapHjælp Danmark to dage over temaet ”Den fordømte dejlige hjælpeordning - et miniseminar for brugere, hjælpere og pårørende”. Både brugere, pårørende og hjælper deltog i to velbesøgte dage i henholdsvis øst og vest.

Formålet med temadagene om BPA var at kaste lys over de mange udfordringer, en BPA giver i dagligdagen og som den enkelte tumler med. Dagens formål var derfor ikke mindst at give mulighed for at snakke med andre i samme situation, hvad enten man er bruger, pårørende eller hjælper.

Om det, man ikke kan læse sig til

Programmet var dels korte oplæg fra arrangører og dels gruppearbejde med efterfølgende debat. Og det handlede om alt andet end det lovmæssige. Om det man ikke kan læse sig til, og om det man går og tumler med - måske ofte alene. Og dagens snak gav da også indblik i, hvor følsomt et emne, det er - lige fra problemer med sine hjælpere til at have et privatliv.

Forskellige løsninger

- Forvaltning af en BPA er lige som forskellig som vi er forskellige som mennesker.
Der findes mange afskygninger, men vi må respektere hinandens forskellige måder at løse det på. Til tider også forunderlige løsninger. Vigtigst er at vi kan inspirere hinanden, fortalte Vibeke Sørensen under dagens første indlæg og gav ordet videre til Jens Bo Sørensen:
- Vi har hver vores måder at gøre ting på, og vi har mærkelige vaner. Ikke at det nødvendigvis betyder, at vi skal tage hensyn til hjælperne, men det er en udfordrende proces. Hjælperen skal hjælpe mig med at leve det liv, jeg ønsker, men det kræver også et blik for hvilke ting, der fx kan være grænseoverskridende for hjælperen. Det er en udfordring. Derfor er det vigtigt, at man har en god kommunikation.
Hermed gav Jens Bo Sørensen bolden videre til Lisbeth Sørensen, der fortalte om den svære samtale og om god kommunikation.
- Kommunikation er vigtigt og det gælder begge veje. Bruger, pårørende og hjælpere må indbyrdes sikre en gensidig afstemning af hinandens forventninger og begrænsninger og ikke mindst respektere dem.

Lidt statistik undervejs

HandicapHjælp Danmark gav undervejs korte indlæg med statistiske tal over antal BPA, demografi, klagens vej, antal klagersager samt introducerede HandicapHjælp Danmarks personalehåndbog.

Erfaringsudveksling

Dagen bød også på debat i grupper hvor deltagerne blev opdelt i brugere, pårørende og hjælpere. Efter gruppearbejdet blev der lejlighed til at debattere nogle generelle problematikker omkring BPA.

Startskud til netværk

Afslutningsvis håbede arrangørerne, at dagen kan blive startskuddet til at stifte netværk landet over – fra netværksgrupper på Facebook til netværksgrupper, der mødes fysisk.
- Det er vigtigt, at vi har et sted, hvor vi kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden til gode løsninger. Og ikke mindst blive bekræftet i, at alting ikke nødvendigvis er lige let.

Temadagene om BPA var arrangeret af Jens Bo Sørensen og Vibeke Sørensen, der begge har BPA, i samarbejde med HandicapHjælp Danmark.