Dagsorden og program til generalforsamling 2016

Invitation til generalforsamling i RYK

Lørdag den 28. maj 2016 inviterer RYK til ordinær generalforsamling hos Langhøj i Viby ved Aarhus, der lægger hus til.

Tommy Krabbe indleder dagen med et spændende foredrag om ildsjæle og de gevinster og sidegevinster, som man kan få, når man lægger sin sjæl i frivilligt arbejde.

Vores vært,  Langhøj  vil i løbet af dagen informere om og prænsentere deres produkter.

Til generalforsamlingen kan du være med til at:

 • vælge de bestyrelsesmedlemmer, som du synes, skal tegne foreningen – eller selv stille op til valget
 • bidrage med ideer/forslag  og give din mening til kende om arbejdet i RYK’s bestyrelse og de aktiviteter, som bliver arrangeret.
 • møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast
 • skabe en hyggelig og festlig dag i godt selskab

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning. Læs beretningen her.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab. Se regnskabet her.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand - Helle Schmidt (genopstiller)
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – Astrid Bøgh og Sus Danielsen genopstiller ikke
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
 10. Fremtidigt arbejde
 11. Eventuelt

Vi håber, at se rigtig mange af vores medlemmer til en både faglig og hyggelig dag.

På bestyrelsens vegne

Helle Schmidt, formand

Program for dagen:

11.30 – 12.30:                       Ankomst og let frokost

12.30 – 13.00:                       Velkomst ved RYK og Langhøj

13.00 – 15.00:                       Tænd ildsjælen og gør en forskel ved Tommy Krabbe

15.00 – 15.30:                      Kaffe og kage

15.30 – 16.30:                      Generalforsamling

16.30 – 16.45:                      pause

16.45 – 17.30:                       Generalforsamling, fortsat

17.30 – 18.00:                      ”Langhøj Lounge”

18.00 –                                 Middag

19.00 – 21.00:                      Underholdning ved ”De Bedste”

21.00 -                                  Fest, musik og hygge

Praktiske oplysninger:

Sted: Langhøj, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby Jylland

Pris: Arrangementet er gratis

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr. pr. km. plus en halv brobizz/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives det dobbelte. Reglerne kan ses på ryk.dk/koerselsgodtgoerelse.

Deltagerliste: Der udsendes en deltagerliste, så der er mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket RYK naturligvis opfordrer til.

Tilmelding: På ryk.dk eller til Keld Jensen på tlf. 22180627

Tilmeldingsfrist: onsdag den 18. maj 2016. Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist respekteres.

Evt. afbud: Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud snarest muligt til Keld Jensen på tlf. 22180627 eller mail keldhadsten@email.dk Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Brug din stemme – giv din mening tilkende

Som medlem af RYK er den årlige generalforsamling din mulighed for at få indflydelse på hvad der skal ske i foreningen, hvilke områder der skal fokuseres på, arrangementer m.v. Det er også på denne dag, at du kan gøre din stemme gældende, når RYK’s regnskab skal godkendes og medlemer af bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og andre medlemmer, at udveksle synspunkter og debattere, så vi i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for RYK.

Hvis man ikke kan deltage på dagen, er der mulighed for at afgive sin stemme med en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

Vil du være med i RYKs bestyrelse?

RYK har brug for en bestyrelse med engagerede medlemmer, som både har tid, lyst og evner til at varetage de opgaver, som arbejdet i foreningen kræver. Bestyrelsen opfordrer alle, der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejde, til at møde op på generalforsamlingen og stille op til de ledige poster. Har du ikke mulighed for at være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt.

Du har mulighed for at stille op, hvis du er medlem af RYK og behøver ikke, at have en rygmarvsskade medmindre, du stiller op til formandsposten. Du kan på RYK’s hjemmeside ryk.dk læse mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indeholder. Du er også velkommen til at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemer for yderligere oplysninger. Bestyrelsen håber, at se rigtig mange kandidater.

Regnskab

Beretning