Covid-19-vaccine, rygmarvsskader og BPA

Udrulning af vaccine-program mod Covid-19

Opdateret: 18. marts 2021

Hvornår skal vi vaccineres og hvad med mine BPA-hjælpere? Hvem er egentlig udsat? Spørgsmålene er mange og vi har i RYK forsøgt at blive lidt klogere på prioriteringer og rækkefølge, når det handler om vaccination mod Covid-19. Først og fremmest er budskabet: Slå koldt vand i blodet, følg sundhedsmyndighedernes anvisninger og vent på indkaldelse i din E-boks. Se hvad Dansk Handicap Forbund skriver her.

Du kan se den overordnede prioritering af udsatte, personale i sundhedsvæsnet m.v. ved at klikke her. Her finder du også Sundhedsstyrelsens bud på en vaccine-kalender.

Mht. prioritering af os med rygmarvsskade, så har vi i RYK været i kontakt med de forskellige fagfolk, der kender vore udfordringer. Det er svært at sige noget konkret om hvornår man kommer til, men her er hvad vi er orienteret om (H/V = rehabiliteringscentrene i hhv. Hornbæk og Viborg). 

  • Sundhedsstyrelsen henvender sig til hospitaler, praktiserende læger, plejehjem og alle mulige andre offentlige instanser, for at bede om indberetning til de prioriteringsgrupper de er nået til. 
  • Vi med rygmarvsskade indrapporteres af H/V. Andre indrapporteres af Steno (diabetes), respirationscentre, hospitaler (f.eks. ved cancer-forløb, KOL m.v.) og andre kontrol/ambutorie enheder. Praktiserende læger bør indrapportere udsatte patienter, som ikke er tilknyttet en kontrol-enhed. 
  • H/V skal indberette personer til gruppe 5 (særligt udsatte) og gruppe 10 (udsatte). Sundhedsstyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer. 
  • H/V har færdigindrapporteret personer til begge grupper. Til gruppe 5 er overvejende indrapporteret tetraplegikere, folk med BPA-hjælpeordning og folk tilknyttet respirationscenter. Der er koordineret med respirationscentrene. Alle øvrige tilknyttede indrapporteres til gruppe 10. Efterfølgende er gruppe 10 blevet nedlagt, og fremover vaccineres efter alder. Se link til Sundhedsstyrelsen.
  • Det er dog muligt, at Sundhedsstyrelsen har flyttet vores gruppe 10-folk til gruppe 5, grundet gruppens bbegrænsede størrelse. Dette vides ikke pt. 
  • Mange af RYKs medlemmer har således også fået deres stik. 
  • Nogle borgere har fået brev om at tilmelde sig vacinering, men kan pt. Ikke få tid, grundet problemerne med vaccine-leverancer.
  • Den enkelte borger kan godt “risikere” indrapportering fra flere instanser, men det bør være uden betydning. Man indkaldes kun én gang til to vaccineringer med 3-6 ugers interval. 
  • Når det bliver din tur til vaccine modtager du et brev fra Sundhedsstyrelsen. Fra link i brevet bestilles tid og sted for vaccine. Du kan risikere ventetid på nye tider, alt efter vaccine-leverancer. Det sted du vælger til 1. stik bliver automatisk samme sted for 2. vaccine. Typen af vaccine er også den samme.  
  • Alle der er tilknyttet vores rehabiliteringscentre vil således indstilles til vaccine i gruppe 5 eller 10. Hvis man opfylder krav om specifikke plejeforhold (gruppe 1 og 2) eller alder, kan man komme til når disse grupper vaccineres. Ingen af os bør ende i gruppe 12.
H/V har været meget grundige med gennemgangen af tilknyttede patienter. Man har også forsøgt at prioritere tidligere “kunder” som ikke har brugt klinikken/været til kontrol i mange år. Det er dog umuligt at gøre det fejlfrit, da der simpelthen ikke er ressourcer til en detaljeret gennemgang af alle journaler. Det er muligt at Sundhedsstyrelsen evt. vælger at flytte vores grupper sammen i gruppe 5, da vi er forholdsvis få. Men det får vi i så fald ikke at vide, og må indtil videre gå ud fra H/V's indrapporteringer.

Undgå unødige henvendelser

Såvel vore behandlere på hospitalerne som de praktiserende læger, opfordrer alle til at holde sig fra at henvende omkring vaccine. De har rygende travlt, og det vigtige arbejde skulle nødig forsinkes.

BPA-hjælpere

Handicaphjælpere er blevet "godkendt" som front-personale, og er dermed i gruppe 4 i køen til Covid-19 vaccine. Hvis du selv er arbejdsgiver skal din kommune aflevere en liste til Sundhedsstyrelsen med navne og CPR-numre på dine hjælpere til tidlig vaccinering mod Covid-19. Vaccinering af BPA/hjælpere er startet, så hvis du som arbejdsgiver og dine hjælpere ikke har hørt noget, bør du kontakte din kommune. Koordiner med din sagsbehandler om de nærmere detaljer. Har du uddelegeret dit arbejdsgiveransvar til et firma (LOBPA, DUOS, Olivia e.l.), så sørger de for at alle "deres" hjælpere får tilbud om vaccine, så snart det er muligt. 

.