Coronavirus (Covid-19) og rygmarvsskade

Covid-19 og rygmarvsskade

RYK følger corona-situationen tæt, og i samarbejde med fagfolk fra  Hornbæk og Viborg forsøger vi, at skaffe oplysninger om hvad covid-19 betyder for os med rygmarvsskade. Senest har Birgitte Bjørkman udarbejdet to dokumenter med inspiration fra Sverige og hjælp fra klinikkerne i Hornbæk og Viborg - en særlig tak til professor Fin Biering-Sørensen. Se blandt links forneden. Her finder du gode spørgsmål og svar om rygmarvsskade og covid-19, samt et dokument du kan udskrive og udfylde til hospitalet, hvis du skulle blive indlagt.

Nedenstående suppleres med lidt om BPA-ordninger.

Bemærk at situationen udvikler sig konstant, så det er vigtigt at holde sig orienteret via links nederst på siden. I RYK vil vi opdatere ved væsentlige ændringer. 

Senest opdateret: 20. juli 2020.

Er der særlige forholdsregler ift. at have BPA-hjælpere?

Man skal som overordnet følge Sundhedsstyrelsens vejledning, og i særlig grad tage hygiejnerådene til sig. God og ofte rengøring af fælles kontaktflader, som håndtag o.l. er ligeledes en god idé. Socialministeriet har oprerttet en hotline (tlf. 72 42 40 00) samt en side om forhold i den sociale sektor, inkl. ansatte i private hjerm. Dette og flere links til BPA-relaterede oplysninger nederst på siden.

Kan jeg eller mine hjælpere blive testet, hvis der er symptoner på coronavirus?

Der er åbnet op for test af særligt udsatte og ligeledes deres hjælpere (da de er tilknytytet den sociale sektor). Det afhænger dog af hvorvidt der i det pågældende område er testapparatur nok. Kontakt dit BPA-formidlingsfirma, hvis du anvender et sådant - ellers kontakter du egen læge.

Hvis jeg smittes, hvad så med mine hjælpere – kan de stadig hjælpe?

Hvis der er tale om en mild form for covid-19, skal hjælperne (f.eks. BPA) så vidt muligt håndtere den smittede i hjemmet (hjemmekarantæne) under anvendelse af smittebeskyttelsesudstyr (handsker, væskeafvisende langærmet overtrækskittel, maske og visir/beskyttelsesbriller). Dette er et lægefagligt skøn, og skal selvfølgelig ske i samråd med den pågældendes kommune og evt. artbejdsgiverfirma/BPA-formidler. 

Under evt. indlæggelse vil det som udgangspunkt være hospitalsansatte, der plejer og behandler. Det er principielt kommunens og hospitalets beslutning om hjælperne må fortsætte deres arbejde ifm. indlæggelse. Der er dog eksempler på det, men da det afhænger af mange ting må du spørge dig frem. Se i øvrigt links nederst på siden.

Vaccine mod pneumokok (lungebetændelse)

Har du nedsat lungekapacitet der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene? Så kan det være en god idé at få en pneumokok-vaccination.

Siden april har der været tilbud om pneumokokvaccine til særligt udsatte grupper. Det er en del af en udvidet vaccinationsindsats for regeringen. 

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker bl.al. personer der er fyldt 65 år med visse kroniske lidelser, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.
Så hvis man har nedsat lungefunktion på grund af en rygmarvsskade, er man en del af målgruppen, der kan få denne vaccine.

Henvend dig til din egen læge. Det er ikke sikkert at din læge er opmærksom på, at nogle rygmarvsskadede er en del af målgruppen. I så fald kan du henvise til VCR’s hjemmeside vcr.dk => vejledninger og nyttige links => forebyggelse af komplikationer. https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/vestdansk-center-for-rygmarvsskade/forebyggelse-af-komplikationer/

Eller du kan henvise dem til at kontakte Vestdansk Center for Rygmarvsskade eller Afdeling for Rygmarvsskader.

Status på Afdeling for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

Hornbæk: 

Gæster er tilladt i begrænset omfang i tiderne 14-15 og 19-20. Det foregår i reception eller udenfor, og hver patient må udvælge højest 3 faste gæster.

Ambulatoriet er åbent i Hornbæk. Konsultation foregår ved reception eller i lægelokalet bag receptionen, så ambulante patienter ikke kommer i resten af huset.

Glostrup:

Ambulatoriet i Glostrup holder sommerlukket indtil uge 33. Derefter normale åbningstider.

Afstand og hygiejne m.m.  gælder selvfølgelig begge steder.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade:

I takt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger modtager VCR nu patienter til ambulante besøg på. Efter individuel vurdering vil en del af konsultationerne dog foregå som telefon- eller videokonsultationer.
Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om følgerne af din rygmarvsskade, kan du som altid ringe til klinik-sygeplejerskerne.

Se i øvrigt VCRs hjemmeside vcr.dk.


Links til yderligere viden

Myndighedernes fælles side om coronavirus:  https://politi.dk/corona.

Dokument med spørgsmål om covid-19 og rygmarvsskade: http://ryk.dk/rygmarvsskade-og-covid-19-%E2%80%93-l%C3%A6gefaglig-vurdering.

Dokument til udskrivning og medbringning til hospital ifm. evt. indlæggelse: http://ryk.dk/patient-med-rygmarvsskade-ved-indl%C3%A6ggelse.

Sundhedsstyrelsen om coronavirus: www.sst.dk/coronavirus. Hotline: 70 20 02 33.

Socialministeriet om ansatte i den sociale sektor inkl. BPA: Hotine: 72 42 40 00. Link: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/information-om-coronavirus.

New Mobility (USA) spørger Dr. Thomas Bryce om rygmarvsskade ifm. corona-virus:  https://www.newmobility.com/2020/03/faqs-about-covid-19-and-sci-d/.

Gode canadiske råd om håndhygiejne i kørestol m.m.: https://sci-can.ca/sites/default/files/images/HHygieneInfog2Side.jpg

BPA/hjælpeordning

BPA-rådgivning til arbejdsgivere: https://bpa-arbejdsgiver.dk/faqs/sygdom/coronavirus---5-spoergsmaal-og-svar/.

Dansk Handicap Forbund om BPA hjælpeordning: https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bpa-og-coronasmitte-sadan-forholder-du-dig/#gsc.tab=0

Flere BPA-formidlere har oprterttet hotlines og skriver jævnligt nyt. Tjek din evt. formidlers hjemmeside. Eksempler:

LOBPA: https://lobpa.dk/orientering-om-coronavirus/.

Olivia: https://www.oliviadanmark.dk/da/nyheder/saadan-skal-du-forholde-dig-til-coronavirus.

DUOS: https://duos.dk/coronavirus/.

Handicapformidlingen: https://handicapformidlingen.dk/?fbclid=IwAR1umhHD7TyIWSVJrvsT6Onttqnkfcq-FVT1LRKdo_2zMxFpx46vsEMSmVs.