Coronavirus og rygmarvsskade

Coronavirus og rygmarvsskade

RYK har talt med professor Fin Biering-Sørensen og klinikchef Claus Andersen fra Afdeling for Rygmarvsskader, og giver dig nedenfor et kort overblik over, hvad du bør vide, hvis du har en rygmarvsskade.

Bemærk at situationen udvikler sig konstant, så det er vigtigt at holde sig orienteret via links nederst på siden. I RYK følger vi også udviklingen tæt, og vi vil opdatere ved væsentlige ændringer.

Senest opdateret: 18. marts 2020.

Er jeg blandt de ’særligt udsatte” ifm. coronasmitte, hvis jeg har en rygmarvsskade?

Rygmarvsskader er meget forskellige, men hvis man som følge af sin rygmarvsskade har nedsat lungekapacitet og/eller nedsat immunforsvar, så er man at betragte som særligt udsat, og hvis man rammes af COVID-19-sygdom, er tærsklen for indlæggelse ekstra lav.

Men det er ikke anderledes end med andre luftvejsinfektioner, hvor samme gruppe er i større risiko for smitte. Som alle andre opfordres vi alle til at følge Regeringens, Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets vejledninger.

Forholdsregler, smitte og andre generelle spørgsmål om coronavirus

Da fakta og anbefalinger opdateres ifm. ny viden, henviser vi til links forneden.

Er man mere truet, hvis man f.eks. er under langvarig antibiotikabehandling?

Ikke middelbart, og generelt skal man fortsætte med sin vanlige medicin, med mindre der findes lægelig grund til andet.

Er det fornuftigt at blive vaccineret mod lungebetændelse?

Vaccination mod lungebetændelse gør næppe nogen forskel i denne henseende, da det er en bakterielt baseret vaccination. COVID-19 er virus.

Kan jeg tage særlige forholdsregler i omgangen med mine BPA hjælpere?

Man skal som overordnet følge Sundhedsstyrelsens vejledning, og i særlig grad tage hygiejnerådene til sig. God og ofte rengøring af fælles kontaktflader, som håndtag o.l. er ligeledes en god idé. Socialministeriet har oprerttet en hotline (tlf. 72 42 40 00) samt en side om forhold i den sociale sektor, inkl. ansatte i private hjerm. Dette og flere links til BPA-relaterede oplysninger nederst på siden.

Hvis jeg smittes, hvad så med mine hjælpere – kan de stadig hjælpe?

Hvis der er tale om en mild form for COVID-19, skal hjælperne (f.eks. BPA) håndtere den smittede i hjemmet (hjemmekarantæne) under anvendelse af smittebeskyttelsesudstyr (handsker, væskeafvisende langærmet overtrækskittel, maske og visir/beskyttelsesbriller). Dette skal selvfølgelig ske i samråd med den pågældendes kommune og evt. artbejdsgiverfirma/BPA-formidler. 

Under evt. indlæggelse vil det som udgangspunkt være hospitalsansatte, der plejer og behandler. Det er principielt kommunens og hospitalets beslutning om hjælperne må fortsætte deres arbejde ifm. indlæggelse. Der er dog eksempler på det, men da det afhænger af mange ting må du spørge dig frem. Se i øvrigt links nederst på siden.

Afdeling for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Ambulant aktivitet er udsat indtil videre. Der vil altså ikke være åbent i klinikkerne for ambulante besøg i den kommende tid.

Der er desuden lukket for besøgende indtil videre.

Er du i tvivl om en aftale eller lignende, så kontaktes afdelingen.

Links til yderligere viden

Myndighedernes fælles side om coronavirus:  https://politi.dk/corona.

Sundhedsstyrelsen om coronavirus: www.sst.dk/coronavirus. Hotline: 70 20 02 33.

Socialministeriet om ansatte i den sociale sektor inkl. BPA: Hotine: 72 42 40 00. Link: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/information-om-coronavirus.

Udenrigsministeriet om rejser m.m.: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/.

DSB om togrejser: https://www.dsb.dk/coronavirus/.

BPA/hjælpeordning

BPA-rådgivning til arbejdsgivere: https://bpa-arbejdsgiver.dk/faqs/sygdom/coronavirus---5-spoergsmaal-og-svar/.

Dansk Handicap Forbund om BPA hjælpeordning: https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bpa-og-coronasmitte-sadan-for...

Flere BPA-formidlere har oprterttet hotlines og skriver jævnligt nyt. Tjek din evt. formidlers hjemmeside. Eksempler:

LOBPA: https://lobpa.dk/orientering-om-coronavirus/.

Olivia: https://www.oliviadanmark.dk/da/nyheder/saadan-skal-du-forholde-dig-til-....

DUOS: https://duos.dk/coronavirus/.

Handicapformidlingen: https://handicapformidlingen.dk/?fbclid=IwAR1umhHD7TyIWSVJrvsT6Onttqnkfc....