Coloplast

Coloplast er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og distribuerer medicinsk udstyr, herunder inkontinensprodukter som f.eks. overfladebehandlede katetre, uridomer og urinposer. Desuden producerer Coloplast stomi- og sårprodukter. Coloplast har et tæt samarbejde med brugeren i udviklingen af produkter, og det mangeårige samarbejde mellem RYK og Coloplast er bl.a. en konsekvens af dette. Coloplast deltager aktivt i mange af RYKs aktiviteter, f.eks. på sommerkursus, seminarer og temadage. RYK afholder jævnligt sin generalforsamling hos Coloplast.