Cannabis undersøgelse

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis har nu kørt siden 1. januar 2018, og i den forbindelse ønsker RYK – Rygmarvsskadede i Danmark i samarbejde med flere andre patientforeninger at undersøge holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin i de pågældende diagnosegrupper.

RYK har gennem de seneste år været optaget af i den igangværende forsøgsordning med medicinsk cannabis til bl.a. mennesker med rygmarvsskade, og vi følger forsøget tæt.
For at vi fortsat kan arbejde for at sikre dine og andre RYK medlemmers interesser, har vi brug for at kende dine holdninger til cannabis samt dine eventuelle erfaringer med at anvende cannabis som medicin. Derfor håber vi, at du vil deltage i denne undersøgelse.

Undersøgelsen gennemføres af en lang række patientforeninger (herunder Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen og Scleroseforeningen) for at kunne tegne et bredere billede af brugen af cannabis som medicin. Oplysningerne samles således på tværs af patientgrupper for til sidst at danne grundlag for en fælles analyse af disse data. Og til denne del er der udarbejdet et fælles spørgeskema.

Vi har brug for dit svar, uanset om du har personlige erfaringer med cannabis som medicin eller ej.
Foruden basisinformation om respondenten, indsamler spørgeskemaet oplysninger om erfaringer med og holdninger til brug cannabis som medicin, oplevelser med sundhedspersonales imødekommenhed over for spørgsmål om cannabis, m.fl. Nogle spørgsmål er differentierede og afhænger fx af, hvorvidt respondenten har erfaring med cannabis som medicin eller ej.

Undersøgelsen er underlagt databeskyttelsesloven. Dine svar vil blive behandlet helt anonymt, og dit navn vil ikke fremgå nogen steder i forbindelse med at vi formidler resultaterne. Dataindsamling og analyse sker i en analysegruppe, hvor RYK også er repræsenteret.

Resultaterne vil blive formidlet til både offentligheden og til politikere.

Undersøgelsen tager 5-15 minutter at gennemføre. Vi vil gerne have dit svar senest 22. september 2019. 

Bemærk: Du skal have en rygmarvsskade og være 18 år eller derover for at besvare spørgeskemaet. 

Klik på dette link for at komme til spørgeskemaet: https://da.surveymonkey.com/r/H6J376C

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projekt- og kommunikationsmedarbejder i Dansk Handicap Forbund, Line N. Johansen, tlf. 2513 9722 eller mail: line@danskhandicapforbund.dk

Vi håber, at rigtig mange RYK medlemmer vil deltage i undersøgelsen. 

På forhånd tusind tak for din hjælp!