Cannabis undersøgelse

Første nationale undersøgelse

Tekst: Andreas Vedel

Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader er i øjeblikket i gang med at søge fondsmidler til at gennemføre et kontrolleret* studie af en bestemt sammensætning af cannabispræparats virkning på personer med rygmarvsskade. Studiet skal målrettes cannabis’ effekt på smerte og spasticitet.

RYK! magasin har været forbi Vestdansk Center for Rygmarvsskader (VCR) og talt med overlæge Rikke Middelhede Hansen om det kommende studie, der bliver den første landsdækkende undersøgelse af canabis’ virkning på personer med rygmarvsskade. Rikke fortæller:
- I det forhåbentligt kommende forskningsprojekt vil vi undersøge den primært smertestillende, men også spasmedæmpende virkning af et specifikt cannabispræparat. Jeg siger ´forhåbentlig´, da projektet stadig er i gang med det store arbejde med at søge velvillige fonde og legater.

Vigtig viden

Rikke fortæller, at læge Sven Robert Andresen m.fl. for få år siden lavede en spørgeskemaundersøgelse om brug af cannabis blandt patienter med rygmarvsskade Undersøgelsen viste, at rygmarvsskadede bruger cannabis både til "hyggebrug", men også specifikt til at dæmpe smerter og spasticitet.
- Nogle af fondsmidlerne, der kan søges, er netop øremærkede til forskning i cannabis i forhold til spasticitet og smerter - symptomer, som desværre er hyppige blandt personer med rygmarvsskader, fortæller Rikke og fortsætter:
- Vi ved, at cannabis er noget, der bliver brugt. Derfor vil vi undersøge, hvordan det virker. Det er rimeligt, både overfor patienter og pårørende, at vi ved, hvad vi har med at gøre, og dette studie kan være med til at give både rygmarvsskadede, deres pårørende samt sundhedsprofessionelle vigtig viden.

Et nationalt samarbejde

Projektet, som er et samarbejde mellem en række stærke fagpersoner fra både VCR, Klinik for Rygmarvsskader og Dansk Institut for psykolog i Aarhus  samt Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet, Glostrup hospital skal fungere som et ca. fem uger langt klinisk studie, dvs. et studie, hvor de involverede patienter får udleveret en afmålt dosis, hvorefter patienterne bliver spurgt ud om virkningen på neuropatiske smerter og spasticitet I forsøget vil både indgå et placebopræparat og et cannabispræparat, som ved lodtrækning bliver fordelt mellem deltagerne.
- Desværre har vi ikke en computer i panden med et tal for smerte. Vi kan spørge til, hvordan den enkelte oplever, hvordan præparatet virker. Og neurofysiologisk kan vi måle på, hvordan den enkelte reagerer på fx tryk, kulde og varme, fortæller Rikke Middelhede.

Udfordringer

Der er dog flere udfordringer i projektet, bl.a. omkring administrationsform, dvs. måden at indtage cannabis på, samt udvælgelsen af det specifikke præparat og sammensætningen af de forskellige cannabinoider, der findes i cannabis. I dette kontrollerede studie holder holdet bag undersøgelsen sig til én administrationsvej og én dosis.
En af de store udfordringer, fortæller Rikke, er i forhold til kørsel og det at have THC i kroppen (et aktivt stof i cannabis, som pt. er ulovligt at have i blodet ved bilkørsel).
- Vi vil gerne se, om en evt. smertelindrende virkning, kan være med et sådant indhold i blodet af THC, at bilkørsel er mulig. Ellers vil evt. behandling være betinget af, at man ikke fører bil.
Rikke håber, at der kommer penge til studiet. Så vil en del af midlerne gå til transport, således at dette ikke vil udgøre et større problem for deltagerne.
- Under alle omstændigheder kan studiet være med til at give vigtig viden, lige meget om cannabis viser sig at være et wonderdrug, eller om det ikke har nogen forudsigelig effekt og virkning på fx smerter og spasticitet, fortæller Rikke og slutter:
- Vi kan bruge den nye viden, uanset udfaldet.

*Et klinisk, dobbeltblindet, placebokontrolleret (dvs. at hverken forsøgsperson eller behandler ved, om man får aktivt stof eller placebo-behandling) studie

EFTERLYSNING

Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader efterlyser deltagere til forskningsprojektet. Holdet vil inddrage personer med rygmarvsskade i alderen 18-65 år, som oplever problemer med smerter og/eller spasticitet. Selvom man er på anden medicin, herunder smertestillende, vil man godt kunne deltage i projektet, dog evt. med justeringer i samråd med læge. Alle vil få foretaget en lægelig undersøgelse før eventuel deltagelse. Der er endnu ikke fastsat en startdato, men regeringens forsøgsordning starter pr. 1.1.2018, og her skal holdet bag projektet være klar.

Interesserede er velkomne til at melde sig til eller stille spørgsmål på mail: Rikke.M.Hansen@Viborg.RM.dk