Bus med elektrisk rampe

Danmarks første bus med elektrisk rampe 

I foråret besøgte Anders J. Andersen Odense i en ganske særlig anledning. 

Tekst: Anders J. Andersen

Det er første gang, jeg som kørestolsbruger har kørt i en helt almindelig rutebil i Danmark. Jeg har prøvet det i Madrid, Barcelona, Paris og London. Nu har jeg prøvet det i Odense, hvor der ligesom i de nævnte storbyer er en elektrisk rampe, som buschaufføren kan betjene fra sit førersæde.

Evaluering efter tre år

Anledningen var, at jeg som medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune sammen med en medarbejder besøgte Fynbus sammen med en række andre med interesse for elektriske ramper i busser.
I tre år har stort set ingen kendt til eksistensen af disse ramper. Dog har de fået en større omtale i Handicap-Nyt i 2016.Det er en mærkelig og pinlig historie, som jeg springer over her.
Nu har Fynbus klogeligt nok selv taget initiativ til, sammen med DH-Odense og Handicaprådet, at evaluere dem: Tre personer i elektriske kørestole har over en periode på tre måneder testet de elektriske ramper. Normalt må elektriske kørestole ellers ikke af sikkerhedshensyn benytte busserne, men de fik i testperioden dispensation og tog sikkerhedsselen om kørestolen. Hvordan det ser ud efter prøveperioden, ved jeg ikke.

Egen vurdering

I skrivende stund har jeg ikke kunnet finde evalueringen på hjemmesiden for Odense Handicapråd, men jeg tror dog godt, at jeg på egne vegne tør uddrage dette ud fra mødet:
- ramperne er ikke dyre
- de er stejle, hvilket forhøjede kantsten ved busstoppestedet til dels kan kompensere
- ukendskabet til ramperne blandt alle har hidtil betydet ekstrem sjælden brug
- chaufførerne kan ikke rigtig finde ud af betjeningen: tre forskellige busmærker betyder tre vidt forskellige betjeninger/knapper, som ikke alle er logisk udformet
- handicaporganisationerne særligt i København, Aarhus og Aalborg kan vist godt nu gå i gang med, ved nye busser, at få lignende løsninger som i Odense og andre europæiske storbyer
- elektriske ramper er ikke relevant i første omgang for en lille landkommune som Vordingborg, bl.a. fordi der her er for få kørestolsbrugere
- i Vordingborg Kommune vil forhøjede kantsten i kombination med, at bussen knæler, hjælpe især dårligt gående

Spørgsmålet er nu: Hvad gør handicaporganisationerne?