Borgerforslag

RYK støtter borgerforslag "Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken" og opfordre til, at man går ind på nedenstående link og støtter forslaget.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/…

Det er et springende punkt i beskæftigelsespolitikken i dag, at der ikke er respekt for sygdomme og lægefaglighed. Vi taler om tusindvis af syge mennesker, som ikke anerkendes som værende syge i beskæftigelsessystemet, selvom de har tunge lægeerklæringer på deres helbredsmæssige tilstand og funktionsnedsættelser. Vi taler om, at mange syge mennesker simpelthen ikke har nogen retssikkerhed, fordi systemet ikke respekterer lægeattester og syge som værende syge.

På den baggrund er der stillet et borgerforslag om, at syge skal ud af beskæftigelsespolitikken. Det handler om at skabe retssikkerhed til syge mennesker i det sociale system ved at få dem ud af beskæftigelsespolitikken og få genskabt respekten for lægers vurderinger af borgernes sygdomme og funktionsevne. 

Se Lisbeths kronik i Århus Stiftstidende for uddybning af sagen:

https://stiften.dk/…/Kronik-Syge-skal-ud-af-…/artikel/526818

Forslaget kører til 30. september 2018.