Boom i antal nye rygmarvsskadede

I Vestdanmark må patienter, der har pådraget sig en rygmarvsskade, vente i flere måneder på specialiseret genoptræning. Det er en meget uheldig udvikling, mener RYK.

Tekst: Mikkel Bundgaard

I løbet af 2013 var der i perioder et øget antal af nye rygmarvsskadede i Vestdanmark. Det har betydet et stigende pres på Vestdansk Center for Rygmarvsskade's (VCR) kapacitet og flere måneders ventetid til rehabilitering for de nyskadede.

En følgevirkning af ventelisten er desuden, at de ventende patienter optager pladsen på Neurokirurgisk afdeling, så der bliver mangel på sengepladser for nytilskadekomne.

Uheldig udvikling

RYK blev gjort opmærksom på problemet via en journalist fra Jyllands-Posten i starten af december. Hun skrev på en artikel om en rygmarvsskadet patient, som lå på Neurokirurgisk afdeling i Aarhus og ventede på plads på VCR. Han havde ventet i halvanden måned og vidste endnu ikke, hvornår han kunne få plads.

Det er en meget uheldig udvikling, da ventetiden i værste fald kan medføre komplikationer og forlængelse af genoptræningen for nyskadede. Særligt risikabelt er det for de patienter, som bliver flyttet til andre hospitalsafdelinger, hvor personalet ikke har erfaring med rygmarvsskadede.

Flere senge

RYK kontaktede før jul sygehusdirektør i Viborg, Lars Dahl Pedersen, som netop havde haft møde med ledelsen på Neurokirurgisk afdeling i Aarhus for at drøfte problematikken og løsningsmuligheder.

I løbet af februar har Viborg Hospital Vest afsat tre ekstra senge til VCR. Det vil ifølge sygehusdirektøren ikke være nok til at afhjælpe ventelisten, men det var, hvad de kunne gøre nu. De er ved at undersøge, om der på længere sigt og permanent kan afsættes nogle senge på Intensiv afdeling i Viborg til VCR.

Den 28. marts har RYK det årlige møde med ledelsen på VCR, hvor vi regner med at få status på ventetiden.

Artiklen ”Rygmarvsskadede må vente på genoptræning” blev bragt i Jyllands-Posten d. 17. december 2013. John Uno Jensen, som artiklen handler om, blev i starten af januar indlagt til genoptræning i Hornbæk.

FAKTA

Ifølge ledende overlæge på Neurokirurgisk Afdeling, Carsten Kock-Jensen, skyldes den lange ventetid bl.a. den medicinske udvikling, der har betydet, at flere patienter overlever skader i centralnervesystemet end tidligere. Samtidig er nyskadede i dag ældre end tidligere, og ældre patienter bruger typisk længere tid på at blive genoptrænet.