Boganmeldelse: Gaven

 

På omslaget af Laila Rosenqvists bog står der: ”Gaven handler om at have den rette indstilling til tilværelsen”. I bogen blotlægger Laila de måder, hvorpå hun håndterer dagligdagens svære situationer og vender dem til noget positivt. Med eksempler fra sin egen livshistorie demonstrerer hun, hvordan positive tanker er afgørende for, hvordan man klarer livets udfordringer, og hvor vigtigt det derfor er at lære at arbejde med sit fokus.

Titlen refererer til, at Laila modtog sin diagnose af lægerne som en ”gave", efter at hun havde levet i flere år med beskyldninger om bl.a. hypokondri. Laila Rosenqvist fik i en ung alder konstateret hydrosyringomyeli, som er en progressiv rygmarvslidelse. Hun lever med kroniske smerter, men nægter at lade sin fysiske situation begrænse hende i at leve et godt og indholdsrigt liv.

Havde man ventet en beskrivelse af Lailas sygdom og de besværligheder, den har bibragt, bliver man skuffet. Det er ikke det, denne bog handler om. Derimod har det været magtpåliggende for Laila at skrive bogen, fordi den livsstil, hun har valgt, har hjulpet hende til en forståelse, som hun ønsker at dele med andre.

Forfatteren konstruerer egne modeller for, hvordan livet kan leves lettere. Ind imellem virker disse modeller søgte og urealistiske. Fx opbygger hun en ”bestillingsmodel”, som hun ved hjælp af eksempler får til at passe hver gang. Ligeledes har hun en tanke om den ”magiske pung”, der også passer godt ind i hendes tilværelse. Gaven virker som Lailas egen lille bibel, der måske ligesom den rigtige bibel indeholder ting og beskrivelser, der kan være svære at tro på, medmindre man har overgivet sig fuldt ud.

Lailas ”nye livsmåde” gentages mange gange gennem bogen, blot serveret forskelligt hver gang. Om det er tankespind eller overdimensioneret optimisme, må læseren selv vurdere. Jeg finder noget af indholdet for søgt og uladsiggørligt, men bogen indeholder dog også mange gode og positive tanker og idéer, som man godt kan bruge til nærmere vurdering og eftertanke, hvis man ønsker at ændre indstilling til tilværelsen. Kunne og ville vi alle leve efter Lailas model, ville verden givet se pænere ud. Men kan det mon lade sig gøre?

Bogen er skrevet i et let forståeligt sprog, krydret med en masse vise citater fra eget eller andres ophav, ligesom den er fyldt med poesi, der mestendels er fra Lailas egen hånd og tanke, men også lånt fra andre. Disse strofer bruges enten som afslutning på et afsnit, eller når det skønnes belejligt.

Bogen udkom i januar på Forlaget Mellemgaard og koster kr. 149,95.