Blæreproblemer: A toolbox for bladder

Tekst: Birgitte Bjørkman

Astra Tech holdt et præsymposium i Göteborg dagen før åbningen af NoSCoS. RYK! var inviteret med til dagen, der bød på viden og gode råd til en god blærefunktion.

Dagen før NoSCoS kongressen i Göteborg afholdt Astra Tech et symposium på koncernens hovedkontor i Mölndal i Göteborg. Det overordnede emne var “A toolbox for successful management of neurogenic bladder dysfunction among persons with spinal cord injury”. Programmet bød på spændende oplæg, og dagens input blev netop som titlen lagde op til: En ”værktøjskasse” af viden og gode råd til en vellykket blærefunktion hos rygmarvsskadede.

Svensk undersøgelse

Lena Rutberg fra Sahlgrenska University Hospital i Sverige indledte med et oplæg om de udfordringer, rygmarvsskadede står over for i forhold til blærefunktionen med baggrund i en større svensk undersøgelse af rygmarvsskadede i perioden 1983-2002, herunder i forhold til bakteriel vækst. Generelt spiller alder, tømningskultur, bakteriel vækst, skadesniveau og -omfang en rolle i forhold til nyrernes samlede funktion. Undersøgelsen viste ikke overraskende, at infektionsrisikoen er væsentligt lavere ved intermitterende, steril kateterisering end ved kronisk, permanent kateter. Man fandt dog ingen urinkultur, der viste resistens overfor antibiotika.

Multiresistente bakterier

Derefter overtog Christina Åhrén fra Sahlgrenska University Hospital ordet med fokus på de verdensomspændende problemer med multiresistente bakterier. - Det bliver én af vores største udfordringer i den fremtidige behandling, fortalte hun og pegede på den rigtige forebyggelse; ikke blot i forhold til hygiejne - hvor sygehuse er den største smittekilde - men også i forhold til stop af det omfattende misbrug af antibiotika globalt set. Hun påpegede, at rygmarvsskadede er en udsat gruppe, idet tryksår og kateterisering giver risiko for smitte.

To pee or not to pee

Gunilla Åhrén fra Sverige fortalte om sine egne udfordringer med brug af intermitterende, steril kateterisering som rygmarvsskadet kvinde, og det blev en meget personlig og indsigtsfuld beretning om hendes håndtering af både de fysiske og psykiske udfordringer, en rygmarvsskade giver; først og fremmest i forhold til blærefunktionen. Eller som hun sagde om den største udfordring: ”To pee or not til pee …” og tilføjede med et smil: ”Jovist, at sidde her og fortælle om noget, der for de fleste er intimt, er endnu en udfordring.”

Med en amputation af venstre arm under albuen er hun ekstra udfordret sammenlignet med andre paraplegikere. Humor har hun til gengæld i rigt mål, og det blev en lærerig tour de blære for de læger, sygeplejersker og terapeuter, der var mødt frem til Astra Techs præsymposium. Gunilla Åhrén kom omkring alle livets sider og berettede også om sin kamp mod kommunen for at få lov at bruge det kateter, som fungerer bedst for hende. - Man er bange for, at man en dag får et nej. Det giver uro og bidrager til den psykiske udfordring.

En værktøjskasse af muligheder

Elisabeth Farrelly fra Spinalis i Stockholm fortalte om neurogen, overaktiv blære i forhold til individualiserende behandling for optimal behandling. Hun glædede sig over, at der er en kontinuerlig udvikling af arbejdet med mennesker med rygmarvsskader. Hun beskrev det behandlingsmæssige indhold i værktøjskassen fra drikkevaner over medicinske hjælpemidler til behandling af infektioner og muligheder for operationer.

- Der er mange muligheder. Det, man skal huske, er: Individuel behandling for det optimale resultat.

Hvem ved bedst?

Richard Levi fra Norrlands University Hospital i Sverige (og medstifter af Spinalis) rundede præsymposiet af med et spændende og lærerigt foredrag om motiverende strategier på kort og lang sigt ved brug af intermitterende, steril kateterisering. - Der er to perspektiver: Patientens subjektive perspektiv og behandlingsperspektivet. Det er to forskellige perspektiver, der skal mødes, men ikke altid kommer overens, forklarede Richard Levi og stillede det lidt kontroversielle spørgsmål ud i salen: - Ved vi behandlere bedst? Eller ved patienten bedst? Ved jeg som læge, hvad det indebærer at stikke en lang slange op i blæren seks gange om dagen?

Richard Levis pointe var, at behandlere bør have mere fokus på, hvem patienten er og hvilke værdisæt denne har, og nævnte ord som stigmatisering, symbolik og æstetik. - For nogle kan det være stigmatiserende at stoppe en slange gennem penis op i blæren, for andre kan det være en symbolik på handicap. Fx er der dem, der bevarer deres bankeblære fordi de kan tisse mere ”normalt”.

Richard Leivi påpegede, at det kræver en anden og mere meningsskabende dialog. - Måske er den generelle behandling god for den gennemsnitlige patient, men ikke god for alle.

Production Tour

Undervejs i symposiet blev der også tid til en præsentation af Astra Tech, der netop har rundet sine 25 år med udvikling, produktion og dokumentation af Astra Techs coatede kateter, Lofric. Deltagerne blev taget med på en ”Production Tour” af Lofric fra råt materiale over coating, sterilisering til færdigpakket kateter. Dagen afsluttede med en flot middag, som Astra Tech var vært for.